Additional degrees of freedom associated with position measurements in non-commutative quantum mechanics

Date
2010-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Due to the minimal length scale induced by non-commuting co-ordinates, it is not clear a priori what is meant by a position measurement on a non-commutative space. It was shown recently in a paper by Scholtz et al. that it is indeed possible to recover the notion of quantum mechanical position measurements consistently on the non-commutative plane. To do this, it is necessary to introduce weak (non-projective) measurements, formulated in terms of Positive Operator-Valued Measures (POVMs). In this thesis we shall demonstrate, however, that a measurement of position alone in non-commutative space cannot yield complete information about the quantum state of a particle. Indeed, the aforementioned formalism entails a description that is non-local in that it requires knowledge of all orders of positional derivatives through the star product that is used ubiquitously to map operator multiplication onto function multiplication in non-commutative systems. It will be shown that there exist several equivalent local descriptions, which are arrived at via the introduction of additional degrees of freedom. Consequently non-commutative quantum mechanical position measurements necessarily confront us with some additional structure which is necessary (in addition to position) to specify quantum states completely. The remainder of the thesis, based in part on a recent publication (\Noncommutative quantum mechanics { a perspective on structure and spatial extent", C.M. Rohwer, K.G. Zloshchastiev, L. Gouba and F.G. Scholtz, J. Phys. A: Math. Theor. 43 (2010) 345302) will involve investigations into the physical interpretation of these additional degrees of freedom. For one particular local formulation, the corresponding classical theory will be used to demonstrate that the concept of extended, structured objects emerges quite naturally and unavoidably there. This description will be shown to be equivalent to one describing a two-charge harmonically interacting composite in a strong magnetic eld found by Susskind. It will be argued through various applications that these notions also extend naturally to the quantum level, and constraints will be shown to arise there. A further local formulation will be introduced, where the natural interpretation is that of objects located at a point with a certain angular momentum about that point. This again enforces the idea of particles that are not point-like. Both local descriptions are convenient, in that they make explicit the additional structure which is encoded more subtly in the non-local description. Lastly we shall argue that the additional degrees of freedom introduced by local descriptions may also be thought of as gauge degrees of freedom in a gauge-invariant formulation of the theory.
AFRIKAANSE OPSOMMING: As gevolg van die minimum lengteskaal wat deur nie-kommuterende ko ordinate ge nduseer word is dit nie a priori duidelik wat met 'n posisiemeting op 'n nie-kommutatiewe ruimte bedoel word nie. Dit is onlangs in 'n artikel deur Scholtz et al. getoon dat dit wel op 'n nie-kommutatiewe vlak moontlik is om die begrip van kwantummeganiese posisiemetings te herwin. Vir hierdie doel benodig ons die konsep van swak (nie-projektiewe) metings wat in terme van 'n positief operator-waardige maat geformuleer word. In hierdie tesis sal ons egter toon dat 'n meting van slegs die posisie nie volledige inligting oor die kwantumtoestand van 'n deeltjie in 'n niekommutatiewe ruimte lewer nie. Ons formalisme behels 'n nie-lokale beskrywing waarbinne kennis oor alle ordes van posisieafgeleides in die sogenaamde sterproduk bevat word. Die sterproduk is 'n welbekende konstruksie waardeur operatorvermenigvuldiging op funksievermenigvuldiging afgebeeld kan word. Ons sal toon dat verskeie ekwivalente lokale beskrywings bestaan wat volg uit die invoer van bykomende vryheidsgrade. Dit beteken dat nie-kommutatiewe posisiemetings op 'n natuurlike wyse die nodigheid van bykomende strukture uitwys wat noodsaaklik is om die kwantumtoestand van 'n sisteem volledig te beskryf. Die res van die tesis, wat gedeeltelik op 'n onlangse publikasie (\Noncommutative quantum mechanics { a perspective on structure and spatial extent", C.M. Rohwer, K.G. Zloshchastiev, L. Gouba and F.G. Scholtz, J. Phys. A: Math. Theor. 43 (2010) 345302) gebaseer is, behels 'n ondersoek na die siese interpretasie van hierdie bykomende strukture. Ons sal toon dat vir 'n spesi eke lokale formulering die beeld van objekte met struktuur op 'n natuurlike wyse in die ooreenstemmende klassieke teorie na vore kom. Hierdie beskrywing is inderdaad ekwivalent aan die van Susskind wat twee gelaaide deeltjies, gekoppel deur 'n harmoniese interaksie, in 'n sterk magneetveld behels. Met behulp van verskeie toepassings sal ons toon dat hierdie interpretasie op 'n natuurlike wyse na die kwantummeganiese konteks vertaal waar sekere dwangvoorwaardes na vore kom. 'n Tweede lokale beskrywing in terme van objekte wat by 'n sekere punt met 'n vaste hoekmomentum gelokaliseer is sal ook ondersoek word. Binne hierdie konteks sal ons weer deur die begrip van addisionele struktuur gekonfronteer word. Beide lokale beskrywings is gerie ik omdat hulle hierdie bykomende strukture eksplisiet maak, terwyl dit in die nie-lokale beskrywing deur die sterproduk versteek word. Laastens sal ons toon dat die bykomende vryheidsgrade in lokale beskrywings ook as ykvryheidsgrade van 'n ykinvariante formulering van die teorie beskou kan word.
Description
Thesis (MSc (Physics))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Non commutative quantum mechanics, Gauge theory, Quantum measurement, Dissertations -- Physics, Theses -- Physics, Position measurements
Citation