'n Mediabestuursondersoek na die samestelling en vergelykbaarheid van die Suid-Afrikaanse argitektuurtydskrifte, South African architect en Architect and builder

Date
2002-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: At the end of the previous century the magazine market has established itself as 'n highly specialised field with publications focussing on increasingly smaller and specialised niche groups. The South African market is a good reflection of this with a wide variety of magazines available, each with its own unique readers. However it appears as if architectural reporting fills a very small part of this market. Taking a look at the important role architecture - the built environment - plays in daily life, the question occurs why such an integral part of the human experience and field of reference is getting so little coverage. Across the world the history of architectural reporting goes back for more than a century and, especially in the Developed World it seems to be going from strength to strength. Research into architectural reporting in South Africa shows that the tradition also goes back for nearly one hundred years. Still it has never featured very highly on the content pages of magazines and newspapers. In a country faced with the kind of building and development problems such as those in South Africa, one would expect architecture to be discussed more openly and often. At this stage South Africa has only two magazines which exclusively focuses on architecture. These magazines are not to be found in stores, however. Do they have a responsibility in informing the general public regarding matters surrounding architecture? This study looks at the mentioned magazines and why they operate like they do.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tydskrifmark het die vorige eeu afgesluit as 'n hoogs gespesialiseerde veld met publikasies wat op al hoe kleiner en meer gespesialiseerde nisgroepe fokus. Ook in Suid-Afrika is daar 'n wye verskeidenheid tydskrifte beskikbaar, elkeen met 'n unieke leserssamestelli ng. Tog blyk dit dat argitektuurverslaggewing 'n baie klein deel van hierdie mark uitmaak. Kyk 'n mens kyk die belangrike rol wat argitektuur - die beboude omgewing - in die daaglikse lewe speel, ontstaan die vraag waarom so 'n integrale deel van die mens se ervarings- en verwysingsveld so min aandag kry. Die geskiedenis van argitetkuurverslaggewing wereldwyd is al meer as 'n honderd jaar oud en in sommige oorsese - meesal ontwikkelde -Iande Iyk asof dit gedy. 'n Ondersoek na argitektuurverslaggewing in Suid-Afrika toon dat dit ook hier al byna honderd jaar beoefen word, maar dit het nog nooit enige hoe profiel in die inhoudsopgawes van tydskrifte ingeneem nie. Ook in koerante word dit seide indien ooit bespreek. Veral in 'n land 5005 Suid-Afrika, waar daar groot bouvraagstukke is wat opgelos moet word, sou 'n mens kon verwag dat argitektuur meer prominent bespreek sou word. Daar is op hierdie stadium slegs twee Suid-Afrikaanse tydskrifte wat eksklusief op argitektuur fokus. Tog is hierdie tydskrifte nie op die winkelrakke beskikbaar nie. Het hierdie tydskrifte 'n verantwoordelikheid teenoor die algemene publiek, om hulle meer bewus en ingelig te maak rondom kwessies betreffende argitektuur? Hierdie studie stel ondersoek in na die genoemde tydskrifte en waarom hulle bestuur word 5005 wat wei die geval is.
Description
Thesis(MPhil)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Architectural writing -- South Africa. -- History, Periodicals -- History, Periodicals -- Marketing, Dissertations -- Journalism, Theses -- Journalism
Citation