Fun with polymers : development of interactive multimedia and practical polymer science programmes

Date
2002-03
Authors
De Kock, Jacobus Johannes
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Multimedia was the buzzword of the previous decade. Electronic learning is the buzzword of this decade. Both concepts changed, and are still changing the way educators present knowledge and information to students, both locally and worldwide. South Africa, also standing in the midst of these technological changes, has its own unique opportunities regarding the teaching environment. Different factors are currently changing the educational scene in South Africa. With Curriculum 2000 and the Outcome-Based Education concept (OBE) came the opportunity to choose and incorporate relevant science and technology programmes into school curriculums. The introduction of Technology as a subject in junior secondary school, opened the door to bring students in contact with, for example, the vast world of material science. Senior secondary students, on the contrary, have little or no exposure to teaching programmes on modern materials; materials that rule their lives! There is a need for high quality, easily accessible and informative material science programmes. This provided the initiative to create this programme. Depending on the standard of students, "Fun with Polymers" can be used as: • a lecturing tool for teachers and lecturers • an encyclopeadia which students can interactively navigate to learn more about polymer science • a source of information to anyone curious about the interesting world of plastic materials. The name "Fun with Polymers" indicates that learning science can be fun (after ali!). The programme contains easy to use navigation buttons, helpfiles, hypertext, sound, animations and pictures to teach synthetic polymer material science. Content consists of the history of the development of polymer materials, basic polymer chemistry principles, information on the building of macromolecules, facts on synthetic polymer materials, and some questions and answers to test the student's knowledge. Practical experiments, with plastic materials, complement the theoretical information and provide students with hands-on experience.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Multimedia was die gonswoord van die vorige dekade. Elektroniese leer is die gonswoord van die nuwe dekade. Beide hierdie konsepte het, en is nog steeds besig, om die wyse hoe kennis en inligting, plaaslik en wêreldwyd, aan studente oorgedra word, te verander. Suid-Afrika, as deel van hierdie tegnologiese veranderinge, bied unieke en uitdagende geleenthede op die gebied van onderwys. Verskillende faktore beïnvloed, op die oomblik, die plaaslike onderwys scenario. Die koms van Kurrikulum 2000 en Uitkomsgebaseerde Onderwys het die deur vir toepaslike wetenskap- en tegnologie programme, as deel van skoolleerplanne, geopen. Die toevoeging van Tegnologie, as vakgebied, tot die junior sekondêre fase, skep die geleentheid om studente in aanraking te bring met, byvoorbeeld, die enorme wêreld van materiaalkunde. Senior sekondêre studente het egter min tot geen blootstelling aan materiaalkunde leerprogramme ten spyte van die feit dat hul lewens daagliks deur moderne materiale beïnvloed en beheer word! Daar bestaan 'n behoefte aan hoë kwaliteit, maklik bekombare inligting oor moderne materiale en vandaar die dryfveer om hierdie program te skep. Afhangende van die standaard van die studente, kan hierdie program gebruik word as: • 'n onderrigprogram vir onderwysers en lektore • 'n bron van inligting wat studente interaktief kan navigeer om meer van polimeeerchemie te wete te kom • 'n bron van inligting vir enigiemand wat nuuskierig is oor die interessante wêreld van plastieke. Die naam van hierdie program: "Fun with Polymers" dui daarop dat die wetenskapleerproses pret kan wees! Die program bestaan uit maklik navigeerbare instruksies, hulplêers, hiperteks, klank, animasies, en foto's om lig te werp op die onderwerp van plastiek. Die inhoud beslaan die geskiedenis van die ontwikkeling van plastiek= materiale, basiese polimeerchemie beginsels, inligting oor die vorming van makro= molekules, feite oor sintetiese polimeermateriale, en vrae en antwoorde om die gebruiker te toets oor sy/haar kennis. Maklik uitvoerbare en toepaslike praktiese eksperimente komplimenteer die teoretiese inhoud van die multimedia program.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2002.
Keywords
Polymers -- Study and teaching, Polymers -- Study and teaching -- Activity programs, Polymerization -- Study and teaching, Dissertations -- Polymer science, Theses -- Polymer science
Citation