Die skep van aanvaarbare behuising binne die konteks van volhoubare ontwikkeling

Terblanche, M. (2002-12)

Thesis (MS en S) -- Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: South Africa has a housing backlog of approximately 900 000 houses. The government and non-government organizations tries to provide housing for the disadvantage people of our land through sustainable development in an attempt control the housing crises. This study makes the point that sustainable development not nessereraly means the same as acceptable development. In order to provide acceptable housing with in the contexts of sustainable development, it is necessary to give more in depth and equal consideration to the social, economical and environmental aspects of sustainable development. This study focus on what is meant by the above mentioned aspects of sustainable development and what the direct and indirect impacts will be if it is not taken into consideration during the planning and construction faze of low-cost housing. Even though this study doesn’t provide the solutions to providing acceptable housing, it does make a few suggestions on how to obtain acceptable housing, not only for the people directly involved but also for the greater community of South Africa. One of the suggestions that, according to this study, should strongly be considered is the use of alternative building methods such as straw and clay, not only for the obvious environmental benefits but also for the economical and social benefits.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid-Afrika sit tans met ’n behuisings-agterstand van ongeveer 900 000 huise. Die regering en nie-regerings organinsasies poog om deur die proses van volhoubare ontwikkeling, lae-koste behuising vir die behoeftige mense van die land te voorsien om sodoende die behuisingskrisis aan te spreek. Hierdie werkstuk maak die standpunt dat volhoubare ontwikkeling nie noodwendig sinoniem is met aanvaarbare behuising nie. Om aanvaarbare behuising te voorsien moet die huise binne die raamwerk van volhoubare ontwikkeling gebou word, maar daar moet meer in diepte gekyk word na, en gelyke hoeveelheid aandag aan alle sosiale-, ekonomiese- en omgewingsfaktore gegee word. Die werkstuk kyk in diepte na wat bedoel word met bogenoemde drie aspekte van volhoubare ontwikkeling en wat die direkte en indirekte gevolge is as dit nie in ag geneem word tydens die beplannings- en konstruksiefases van lae-koste behuising nie. Alhoewel die werkstuk nie defnitiewe oplossings bied vir die voorsiening van aanvaarbare behuising nie, word ‘n paar voorstelle gemaak van hoe behuisingsprojekte meer aanvaarbaar gemaak kan word, nie net vir die begunstigdes en owerhede nie, maar ook vir die res van die samelewing. Een van die voorstelle wat volgens die werkstuk baie sterk oorweeg behoort te word, is dat alternatiewe boumetodes (soos strooibale en klei) gebruik moet word, nie net vir die van selfsprekende ekologiese voordele wat dit inhou nie, maar ook vir ekonomiese en sosiale voordele.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52789
This item appears in the following collections: