Co-evolutionary relationships between environmental ethics and environmental assessment

Date
2002-04
Authors
Burns, Michael Edmund Reid
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The dissertation traces the development of environmental assessment and environmental ethics as these disciplines have evolved independently in response to the global environmental crisis. The aim is to determine the extent to which they can promote the integration of the dissociated objective and subjective spheres of human valuation of the environment. This is a necessary condition, it is argued, for arresting the pathology in the human-environment relationship. The study concludes that both disciplines were initially trapped in narrow, monistic approaches, which rendered them largely ineffective. However, their evolutionary advancement, and a common grounding in a radical conceptualization of sustainable development, greatly enhances their usefulness in environmental decisionmaking.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die verhandeling ondersoek die evolusionêre ontwikkeling van omgewingsimpakbepaling en die filosofie van omgewingsetika, na die ontstaan van die twee disiplines in reaksie tot die globale omgewingskrisis. Die studiedoelwit is om te bepaal tot watter mate hulle die integrasie van die gedissosieerde objektiewe en die subjektiewe sfere van menslikeomgewingswaardering kan bevorder. Daar word geredeneer dat sodanige integrasie noodsaaklik is om die patologie in die verhouding tussen die mens en sy omgewing te stuit. Die belangrikste gevolgtrekking is dat beide disiplines, tydens hulle aanvangsstadia, vasgeval was in 'n monistiese benadering wat hul doeltreffendheid belemmer het. Die onlangse ontwikkeling van omgewingsimpakbepaling en omgewingsetika, sowel as 'n gemeenskaplike uitgangspunt binne 'n radikale vertolking van volhoubare ontwikkeling, versterk grootliks hulle bruikbaarheid vir omgewingsbesluitneming.
Description
Thesis (PhD) -- University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Environmental impact analysis, Environmental ethics, Human ecology, Sustainable development, Strategic planning -- Environmental aspects, Dissertations -- Philosophy, Theses -- Philosophy
Citation