The impact of beneficiary listing on housing project implementation

Date
2001-12
Authors
Mbogo, Rachel Muthoni
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: There exists a concern about the low rate of providing low-cost houses in South Africa. The premise of the research study is that in the presence of a growing shortage of houses characterised by unplanned squatter settlements, activities for identifying housing beneficiaries should be planned and executed in ways that do not adversely influence the implementation schedules for housing projects. Project management as a discipline provides skills and techniques that are utilised in housing project management. The tendency for housing project implementers to view efficiency in quantitative terms is challenged by pressures from the institutional environment that demand attention to qualitative aspects of housing projects. The research study addresses beneficiary listing as an influential process in the implementation of housing projects. The study is presented in related topics. They are, project management, the institutional environment of the beneficiary listing process, a case study of the Snake Valley Housing Project near Stellenbosch, measurement, observations, and findings. The study concludes with recommendations for the adoption of structure related mechanisms that influence planning, managing and control of housing project activities.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Kommer bestaan oor die vlakke van lae-koste behuisingslewering in Suid-Afrika. Die premise van hierdie studie is dat in die groeiende tekort aan huise en ook onbeplande informele nedersettings, aktiwiteite vir die identifisering van behuising begunstigdes, beplan en uitgevoer behoort te word op so 'n wyse dat dit nie die implementering skedules van behuisingsprojekte negatief beinvloed nie. 'n Tendens by behuisingsprojek implementeerders om effektiwiteit in kwantitatiewe terme te bejeën word hiermee uitgedaag vanuit die institusionele omgewing wat toenemend vereis dat aandag ook gewy moet word aan die kwalitatiewe aspekte van behuisingsprojekte. Hierdie studie fokus op die proses van behuisingswaglysting en hoe dit die implementering van behuisingsprojekte beinvloed. Die studie word aangebied deur die volgende verbandhoudende aspekte naamlik projekbestuur, die institusionele omgewing van die behuising waglystingsproses, 'n gevalstudie van die Snake Valley Behuisingsprojek naby Stellenbosch, waarnemings en bevindinge. Die studie eindig met aanbevelings vir die aanvaarding van bepaalde meganismes wat die beplanning, bestuur en beheer van behuising projekaktiwiteite kan beinvloed.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Snake Valley Housing Project (Stellenbosch), Public housing -- South Africa. -- Planning, Public housing -- South Africa -- Management, Public housing -- South Africa -- Quality control, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation