The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Managing change - how educational leaders manage transformational change within a framework of control and constraints

Schlebusch, Juliet Claire (2001-12)

Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: There are many new developments in the field of schooling. Some of these developments - school based management, new curriculum developments and devolution of control to the school level have brought with it policy changes. Many educational leaders are struggling to keep pace with these changes that are taking place in the management of education. Others are struggling against the changes, while possibly not fully understanding the dynamics of these changes. In a time of rapid political and social change, the need for spelling out the concomitants of educational leadership has become both necessary and essential. Planned quality intervention by the state has completely underestimated the lack of managerial competencies among educational leaders. Quality in leadership is not a luxury item in educational transformation, changes in leadership are in fact central to instilling the democratic values and principles which underpin the new educational policies. There must also be a comprehensive strategy which addresses educational leadership as a school-wide intervention. There needs to be a more coordinated effort between provincial education departments and schools to bring their collective resources to bear on school quality change; but the process must be prioritised and co-ordinated by the state. This assignment seeks to establish what challenges and constraints educational leaders face in their attempts to effect transformation in South Africa. It details the daily strategies and plans used by educational leaders as they go about running their schools. Strategic opportunities in the policy field should be harnessed to drive education quality improvements. It is vital to link in-service development to policy implementation. Ultimately the monitoring and evaluation system in place must track the impact of the changes more carefully. This would allow departments to define future poiicies and programmes based on informed choices about which quality interventions make a difference. This is critical since the evidence shows that most changes have not always resulted in the planned leadership improvements. There is no reason for this trend to continue as this research shows that many schools have considerable advantages working in their favour: a relatively stable schooling infrastructure, a growing corps of qualified educational leaders and a policy environment in which there is optimism about change and transformation in the school sector.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Daar is huidiglik vele nuwe ontwikkelinge in die onderwysstelsel. Sommige van die ontwikkelinge: skool - gebaseerde bestuur, nuwe kurrikulum ontwikkelinge en die afwenteling van bestuur na skoolvlak, het verskeie beleidsveranderinge meegebring. Vele onderwysleiers vind dit problematies om tred te hou met die veranderinge in die bestuur van opvoeding. Ander weer, toon 'n weerstand teen die veranderinge, moontlik omdat hulle nie die dinamika van die verandering verstaan nie. In 'n tyd van politieke en sosiale veranderinge, is dit belangrik en noodsaaklik om gepaardgaande verskynsels van onderwysleierskap na vore te bring. Beplande bevoegde toetredings van die staat het die tekorte aan bestuursbekwaamheid van onderwysleiers heeltemalonderskat. Bevoegdheid in leierskap kan nie geag word as 'n luukse item in onderwystransformasie nie. Veranderinge in leierskap is inderdaad sentraal tot die vaslegging van die demokratiese waardes en beginsels wat die nuwe onderwysbeleidsverklaringe ondersteun. Daar moet 'n allesomvattende strategie en -toetreding wees, wat onderwys leierskap as 'n skool aangeleentheid aanspreek. Daar word 'n skool gekoordineerde poging tussen provinsiale onderwysdepartemente en skole benodig om hulle kollektiewe hulpbronne toe te wy aan skoolkwaliteitsveranderinge, maar die proses moet deur die staat gekoordineer en goedgekeur word. Hierdie werkstuk poog om te bepaal watter uitdagings en beperkinge opvoedkundige leiers in die gesig staar in hul pogings om by te dra tot tranformasie in Suid-Afrika. Die strategieë en metodes wat deur opvoedkundige leiers gebruik, word in die daaglikse bestuur van instellings, word gespesifiseer. Dit is belangrik om onderwysontwikkeling aan beleidsimplementering te koppel. Die monitering en evalueringstelsels wat in plek is, moet noodwendig tred hou met die gevolge van die veranderinge. Dit sal toelaat dat departemente hul toekomstige beleide en programme, op ingeligte en kwaliteitstoetredings baseer, wat 'n verskil maak. Dit is krities, want bewyse dui aan dat veranderinge nie altyd in die beplande leierskapverbeteringe eindig nie. Daar is geen rede vir die veloop van gebeurtenisse nie, want die studie wys dat die skole aansienlike voordele in hul guns het: 'n betreklike stabiele skoolinfrastruktuur; 'n groeiende komponent van onderwysleiers, en 'n beleidsomgewing waarin daar optimisme oor veranderinge en transformasie in die opvoedingssektor is.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52330
This item appears in the following collections: