Globalisation : democratisation, neo-liberalism, and development-aid in South Africa

Date
2001-12
Authors
Mlitwa, Nhlanhla Boyfriend Wilton
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study has set to describe and explain the causal relationship between the process of globalisation, and that of democratisation and development in South Africa. Understanding this process required an analysis of the political and economic patterns followed, and policy choices made by state elites in South Africa, and to compare these processes with other countries that are also integrating into the global political economy. In South Africa, the dominance of the external factor on the country's socio-economic and development policy making process is exposed in this study. Analysis of the progress of South Africa's macro-economic policy (GEAR) in creating sustainable economic growth, and in linking it with the locally defined notion of 'people-based development' (as per RDP document, 1994) over a five-year period reveals firstly, that while GEAR is portrayed as both an economic and a 'people-based development' policy, it is an externally oriented policy whose ends are largely the promotion of transnational capitalist interest. The contradiction is that while a redress of development discrepancies (i.e. by providing social-welfare, health, education, clean water, electricity, transport and housing) calls for an increase in government expenditure, GEAR's fiscal stance prohibits such spending. South Africa's development policy represents a much broader and a common problem in the global socio-economic superstructure, solutions for which cannot be derived by analysing the policy of only one country, but the whole transnational political-economic system. The problems of the current global political-economic order and its development programs remains naked for all to see. Even common sense indicates that the North-South power relations are one-sided, problematic and should not be allowed to continue indefinitely as they stand. In addition, that the underdeveloped countries should continue to play an active role in global structures such as the UN, the UNOs such as UNCTAD, the WTO, and other international institutions if they are to impact on policies that govern the North-South relations.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie is om die verhouding tussen die proses van die ontplooiing van globalisasie, demokratisering, neo-liberalisme en sosio-ekonomiese ontwikkeling in Suid- Afrika, te beskryf en te verduidelik. Om hierdie verhouding te kan verstaan is 'n analise van die politiese en ekonomiese patrone wat gevolg word en beleidskeuses wat deur staatselites gemaak word, van hierdie nuwe demokratiese staat, nodig. Die oorheersing van eksterne faktore oor die Suid-Afrikaanse beleidsmaking ten opsigte van sosio-ekonomiese ontwikkelings het in die studie na vore getree. 'n Analise van die vordering van die Suid-Afrikaanse makro-ekonomiese beleid (GEAR), in die skepping van behoudbare ekonomiese groei en die skakeling daarvan met die plaaslike nosie (RDP dokument, 1994) van "mens-gebasseerde" ontwikkeling oor 'n periode van vyf jaar, het geopenbaar dat GEAR, wat voorgestel is as 'n ekonomiese en sosio-ekonomiese ontwikkelingsbeleid, terselfdetyd 'n eksterne georienteerde beleid is wat transnationale kapitalistiese belange promotiseer. Daar bestaan kontroduksie tussen die oogmerke van GEAR. Eerstens beoog GEAR die vernouing van die ontwikkelingsgaping in Suid-Afrika (deur die voorsienig van maatskaplike dienste, gesonheidsdienste, opvoeding, skoon water, elektrisiteit, vervoer en behuising) iets wat 'n verhoging van staatsuitgawes tot gevolg sal hê, terwyl GEAR se beleid sulke verhoogde uitgawes aan bande lê. Dit is voor die handliggend dat die Noord-Suid magsverhouding eensydig is, en problematies is vir ontwikkeling en moet dus nie toegelaat word om voortgesit te word nie. Verder moet onderontwikkelende lande voortdurend 'n aktiewe rol speel in globale strukture soos die UNCTAD, die WHO, die VN en ander internasionale institusies as hulle enigsins 'n impak op die beleid wat die Noord-Suid verhoudinge beheer, wil maak.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Globalization, Sustainable development -- Political aspects -- South Africa, Democratization -- South Africa, South Africa -- Politics and government -- 1994-, Dissertations -- Political science, Growth, Employment and Redistribution (South Africa), Reconstruction and Development Programme (South Africa)
Citation