ITEM VIEW

Die toegangstruktuur in verklarende aanleerderwoordeboeke

dc.contributor.advisorGouws, R. H.
dc.contributor.authorStark, Mariza
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts & Social Sciences . Dept. of Afrikaans & Dutch.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:54Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:54Z
dc.date.issued2001-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52229
dc.descriptionThesis (MA)-- Stellenbosch University, 2001.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Dictionaries have to be compiled in accordance with specific target users and dictionary goals. User orientation is, however, not the only criterion for measuring the success of a dictionary. Present-day lexicography requires the evaluation of the accessibility of dictionaries. The ease with which macro- and microstructural information is located and retrieved determines the quality and accessibility of the presentation. User orientated and accessible learner's dictionaries can contribute substantially to the improvement of communication in a multilingual South Africa with different groups of language learners. In a learner's dictionary the information should be presented in such a way that it can be retrieved without problems. The metalexicography makes provision for guide structures that facilitate access to information in the dictionary. The external, internal and meta-access structures are functional structures that increase the retrievability of information and help the user to reach the information he/she is looking for, as swiftly as possible. During the planning of a dictionary, the lexicographer must draw up a dictionary plan with a detailed explanation of the external and internal access structure. Such a dictionary plan contributes to a consistent application of lexicographical decisions. Decisions regarding the access structures must also be explained and illustrated in the front text in order for learners to acquire dictionary skills and become effective dictionary users.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Woordeboeke moet saamgestel word met inagneming van 'n spesifieke teikengroep en woordeboekdoel. Gebruikersgerigtheid is egter nie die enigste kriteria waaraan die sukses van 'n woordeboek gemeet word nie. In die hedendaagse leksikografie word die toeganklikheid van 'n woordeboek ook gemeet en beoordeel. Die gemak waarmee makro- en mikrostrukturele inligting opgespoor en ontsluit word, bepaal dus die kwaliteit en die toeganklikheid van die aanbieding. Binne 'n multitalige Suid-Afrika, met verskillende groepe taalaanleerders, kan aanleerderwoordeboeke wat op spesifieke gebruikers gerig is en toeganklik is, 'n wesenlike bydrae lewer tot die bevordering van kommunikasie. In 'n aanleerderwoordeboek moet inligting op so 'n manier aangebied word dat dit probleemloos herwin kan word. Die metaleksikografie maak voorsiening vir gidsstrukture wat toegang tot inligting in die woordeboek vergemaklik. Die eksterne, interne en metatoegangstrukture is funksionele struktuurelemente wat die herwinbaarheid van inligting verhoog en die gebruiker help om so vinnig as moontlik by die verlangde inligting uit te kom Die leksikograaf moet tydens die beplanning van 'n aanleerderwoordeboek 'n woordeboekplan opstel waarin onder andere die eksterne en interne toegangstruktuur uiteengesit word. So 'n woordeboekplan dra by tot 'n konsekwente toepassing van stelselbesluite. Besluite oor die toegangstruktuur moet ook in die toeligting beskryf en gei1lustreer word, sodat aanleerders woordeboekontsluitingsvaardighede kan verwerf en effektiewe woordeboekgebruikers kan word.af_ZA
dc.format.extent162 p.
dc.language.isoaf_ZAaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectLexicographyen_ZA
dc.subjectDissertations -- Linguisticsen_ZA
dc.subjectTheses -- Linguisticsen_ZA
dc.titleDie toegangstruktuur in verklarende aanleerderwoordeboekeaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW