ITEM VIEW

Die ontwikkeling van 'n strukturele vergelykingsmodel oor die verband tussen koherensiesin, coping-strategieë en werkstevredenheid

dc.contributor.advisorGreeff, A. P.en_ZA
dc.contributor.authorLohann, Augusten_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts & Social Sciences. Dept. of Psychology.en
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:54Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:54Z
dc.date.issued2001-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52216
dc.descriptionOn t.p.: Magister in Lettere en Wysbegeerte (Voorligtingsielkunde)en
dc.descriptionDissertation (MA) -- Stellenbosch University, 2001.en
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Policework is considered to be a career that has a broad psychological impact on the police officer. The focus of most studies regarding the subject has fallen on the traumatization experienced by the police officer due to the nature of the job. The influence of intra-psychic factors on the life-and work functioning of the individual is currently starting to generate more interest. This assignment proposes a research design that aims to determine whether a person's sence of coherence and the coping strategies he/she employs (intrapsychic factors), and his/her work satisfaction are related. A further aim is to formulate a reliable structural model that describes and predict the nature of the interaction between the three constructs. The sence of coherence, use of coping strategies and work satisfaction experienced by a representative group of employees of the South African Police Service in the Western Cape will be measured during a single crossectional survey. The data will be gathered with Antonovsky's Orientation to Life Questionnaire, the COPE-questionnaire, the Minnesota Satisfaction Questionnaire and a biographical questionnaire. It is proposed that structural equation modelling be used for the statistical analysis of the data. With this technique a structural model can be formulated that could offer explanations for individual differences regarding stress management and work functioning and thus contribute to the optimalization of a person's life and work functioning.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Polisiewerk word beskou as 'n beroep met 'n wye sielkundige impak op die polisiebeampte. Die meeste studies aangaande hierdie onderwerp het tot dusver gefokus op die traumatisering van die polisiebeampte weens die aard van die werk self Die invloed van intra-psigiese faktore op die individu se lewens-en werksfunksionering begin egter tans toenemend aandag geniet. Hierdie werkstuk stel 'n navorsingsontwerp voor waarmee beoog word om vas te stel of'n persoon se koherensiesin en die coping-strategiëe wat hy/sy gebruik (as intra-psigiese faktore), en sy/haar werkstevredenheid met mekaar verband hou. Dit word verder ten doel gestelom 'n betroubare strukturele model te formuleer wat die aard van die wisselwerking tussen die drie konstrukte beskryf en voorspel. Die koherensiesin, die gebruik van coping-strategiëe en die belewing van werkstevredenheid van 'n verteenwoordigende groep werknemers van die SA Polisiediens in die Wes-Kaap sal tydens 'n eenmalige dwarssnitopname gemeet word. Die data sal ingesamel word deur van Antonovsky se "Orientation to Life Questionnaire", die "COPE"-vraelys, die Minnesotatevredenheidsvraelys en 'n biografiese vraelys gebruik te maak. Dit word voorgestel dat die statistiese verwerking van die data gedoen word deur van strukturele vergelykingsmodellering gebruik te maak. Die strukturele model wat hieruit geformuleer word, sou verklarings kon bied vir individuele verskille in streshantering en werksfunksionering en so 'n bydrae lewer tot die optimalisering van 'n persoon se werksfunksionering.af_ZA
dc.format.extent[90] leaves
dc.language.isoaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen
dc.subjectAdjustment (Psychology)en_ZA
dc.subjectPolice -- Job satisfactionen_ZA
dc.subjectDissertations -- Psychologyen
dc.titleDie ontwikkeling van 'n strukturele vergelykingsmodel oor die verband tussen koherensiesin, coping-strategieë en werkstevredenheidaf
dc.typeThesisen
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW