Characterisation of a high copy number mutant pAL5000 origin of replication

Date
2001-12
Authors
Jansen, Yvette
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The plasmid pAL5000 is a mycobacterial plasmid isolated from Mycobacterium fortuitum. It is a low copy number plasmid, which replicates in both fast growing (e.g. M. smegmatis) and slow growing (e.g. M. bovis BCG) mycobacteria. Most mycobacterial-E. coli shuttle vectors utilise the pAL5000 origin of replication. The minimum replicon consists of ORF1 (RepA), ORF2 (RepB) and the origin of replication. Dr W.R. Bourn created an E. coli-mycobacterial vector based on the pAL5000 origin of replication (pORI) and then subjected it to semi-random mutagenesis. A high copy number mutant was identified (pHIGH) and the causative mutation was tentatively identified as a 3bp deletion situated just upstream of repB. This work describes the further characterisation of the mutant plasmid. Firstly, it was shown by retransforming M. smegmatis with both the original and mutant plasmids (pORI and pHIGH), that the mutation causing the increased copy number was plasmid-encoded and not on the chromosome. Following this, it was demonstrated by simple subcloning of the region that carries the 3 bp deletion, that other pAL5000-based vectors could be converted to high copy number. In addition to this, the subcloned region was sequenced and the nature of the mutations was confirmed. The subcloning experiment confirmed that the 3bp deletion caused the high copy number phenotype. Following this, the exact copy number of pHIGH and the relative increase in copy number was determined. From this, the copy number of pORI could also be determined. The plasmid pHIGH has a copy number of approximately 54, compared to the 8 of pORI (a relative increase by a factor of 7). Because it is important for researchers to know the characteristics of the vectors that they use, especially the influence it will have on its host, stability tests and growth curves were also performed. It was seen that the higher copy number did not markedly increase the stability, however, this is because pORI is already extremely, and unexpectedly, stable in the host M. smegmatis. According to the growth curves, the increased copy number has little effect on the growth of the host M. smegmatis. Possible mechanisms for the increased copy number were then investigated. By using a promoter probe vector, the possible existence of a promoter situated between the two open reading frames of pAL5000 (repA and repB) was investigated. It was thought that the mutation might have created, or changed an existing promoter, situated between repA and repB. The results showed, however, that in both pORI and pHIGH there might be a very weak promoter upstream of repB, but the mutation did not cause any change that was measurable by the method that was used. A further possibility was that the mutation caused a change in the RNA secondary structure, which might then have an effect on the translational efficiency of RepB. It was found that the 3bp deletion in pHIGH causes a change in the local RNA secondary structure around the ribosomal binding site and the start codon, when compared to pORI (wild type). This change may cause the translation initiation rate of RepB to be different between pHIGH and pORI. Ultimately it would lead to a different ratio of RepA and RepB in the cell.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die plasmied pAL5000 is ‘n mikobakteriele plasmied wat vanuit Mycobacterium fortuitum gei'soleer is. Dit is ‘n lae kopie-getal plasmied wat in beide vinnig groeiende (bv. M. smegmatis) en stadig groeiende (bv. M. bovis BCG) mikobakteriee kan repliseer. Die meeste mikobakteriele-E. coli shuttle vektore gebruik die pAL5000 oorsprong van replisering. Die minimum replikon bestaan uit ORF1 (RepA), ORF2 (RepB) en die oorsprong van replisering. Dr. W.R. Bourn het ‘n E. coli-mikobakteriele vektor gemaak wat gebaseer is op die pAL5000 oorsprong van replisering (pORI), en dit onderwerp aan semi-random mutagenese. ‘n Hoë kopie-getal mutant is gei'dentifiseer (pHIGH) en die mutasie hiervoor verantwoordelik was tentatief gei'dentifiseer as ‘n 3bp delesie, net stroomop van repB. Die projek beskryf die verdere karakterisering van die mutante plasmied. Eerstens, deur M. smegmatis te hertransformeer met die plasmied DNA (pORI en pHIGH), is dit bewys dat dit mutasie wat die toename in kopie-getal veroorsaak, deur die plasmied gekodeer word, en dat dit nie ‘n mutasie op die chromosoom is nie. Hierna is dit deur eenvoudige subklonering bewys dat die gedeelte wat die 3bp delesie dra, ander pAL5000-gebaseerde vektore ook kan verander in ‘n hoër kopie-getal. Die sub-klonerings eksperiment het ook bewys dat die 3 bp delesie die oorsaak is vir die hoë kopie-getal fenotipe. Volgende is die presiese kopie-getal van pHIGH en die relatiewe toename in kopiegetal bepaal. Die kopie-getal van pORI kon vanaf hierdie data bepaal word. Die plasmied pHIGH het ‘n kopie-getal van ongeveer 54 in M. smegmatis, in vergelyking met die 8 van pORI (‘n relatiewe toename met ‘n faktor van 7). Aangesien dit vir navorsers belangrik is om die eienskappe van die vektore wat hulle gebruik, te ken, en veral die invloed wat dit op die gasheer sal hê, is stabiliteits toetse, en groeikurwes gedoen. Die hoër kopie-getal het nie die stabiliteit werklik verbeter nie, maar dit is omdat pORI alreeds uiters stabiel is in die gasheer M. smegmatis. Volgens die groeikurwes het die toename in kopie-getal ‘n minimale effek op die groei van die gasheer M. smegmatis. Moontlike meganismes vir die hoër kopie-getal is ook ondersoek. Die moontlike bestaan van ‘n promoter tussen die twee oop-leesrame van pAL5000 (repA en repB) is ondersoek deur gebruik te maak van ‘n “promoter probe” vektor. Die mutasie kon moontlik ‘n promoter geskep het, of ‘n bestaande een tussen repA en repB verander het. Die resultate het gewys dat daar in beide pORI en pHIGH moontlik ‘n baie swak promoter stroomop van repB is, maar die mutasie het nie enige veranderinge veroorsaak wat meetbaar was met die metode wat gebruik is nie. ‘n Verdere moontlikheid was dat die mutasie ‘n verandering in die RNA sekondere struktuur kon veroorsaak het, en dit mag ‘n effek hê op die translasie effektiwiteit van RepB. Daar is gevind dat, in vergelyking met pORI, het die 3bp delesie in pHIGH ‘n verandering in die lokale RNA sekondere struktuur rondom die ribosomale bindings posisie en die begin-kodon veroorsaak. Die verandering mag veroorsaak dat die translasie inisiasie tempo van RepB verskillend is vir pORI en pHIGH. Uiteindelik sal dit lei tot ‘n heeltemal ander verhouding van RepA en RepB in die sel.
Description
Thesis (MScMedSc)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Plasmids, Plasmids -- Genetics, Mycobacteria, Mycobacterial diseases, Mutant plasmids, Mycobacterial plasmids, Plasmid replication, Dissertations -- Medicine
Citation