Basic emotion words in Sesotho

Date
2001-12
Authors
Mlangeni, Khatamela Christopher
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study is to identify the basic emotion verbs in Sesotho. Five basic emotions verb are identified: anger, anxiety, disgust, sadness, and fear. The verbs, expressions, as well as idiophones that express these emotions, are identified. Furthermore, the emotion words are semantically and syntactically analyzed. The outlay of the nine chapters is as follows: Chapter One is an Introduction in which reference is made to the aim of this study, methods used in compiling the data, and the analysis of the data. Chapter Two offers an overview of the basic emotions. A psychological overview of the work of the following scholars is undertaken: Le Doux (1998), Johnson-Laird and Oatley (1992), Tomkins (1962), Plutchik (1980), and Izard (1971); as well as a linguistic overview of the work of the following scholars: Kovecses (1989), Wierzbicka (1989), Frijda (1986), and Goddard (1998). Chapter Three deals with the lexical semantics which will be used in analyzing the different emotion words. Chapter Four deals with anger words. It starts with an overview of anger as treated by the following scholars: Taylor and Mbense (1998), Kovecses (1989), and Lakoff and Kovecses (1987). The treatment of the data (the expression of anger in Sesotho) starts with the definition of anger, followed by expressions of anger and the verbs of anger which are analyzed semantically and syntactically. Another form of the expression of anger, namely the threat, is also analyzed semantically and syntactically. Chapter Five deals with anxiety, Chapter Six with disgust, Chapter Seven with sadness and Chapter Eight with fear. In all these instances, the definition of the emotion word is followed by relevant expressions and verbs which are semantically and syntactically analyzed. The last chapter, Chapter Nine, offers conclusions regarding the five different types of emotion words in Se otho.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie stu die is om die basiese emosie-werkwoorde in Sesotho te behandel. Vyf basiese emosies word geidentiflseer, naamlik toorn/woede, angstigheid, walging, droefheid en vrees. Die werkwoorde en uitdrukkinge, sowel as idiofone wat hierdie emosies uidruk, word geidentifiseer. Voorts word die emosie-woorde semanties en sintakties geanaliseer. Die uitleg van die nege hoofstukke is soos volg: Hoofstuk Een is die Inleiding, met besonderhede betreffende die doel van die stud ie, metodes gebruik in die inwin en opstel van die data, sowel as die analise van die data. Hoofstuk Twee behandel die basiese emosies oorsigtelik. 'n Psigologiese oorsig so os verwant in die werk van die volgende deskundiges word onderneem: Le Doux (1998), Johnson-Laird en Oatley (1992), Tomkins (1962), Plutchik (1980) en Izard (1971); daar is ook 'n linguistieke oorsig van die werk van Kovekses (1989), Wierzbicka (1989), Frijda (1986) en Goddard (1998). Hoofstuk Drie behandel die leksikale semantiek wat in die analise van die verskillende emosie-woorde gebruik sal word. Hoofstuk Vier behandel die woede-woorde. Dit begin met 'n oorsig van woede soos behandel in die werk van Taylor en Mbense (1998), Kovecses (1989) en Lakoff en Kovecses (1987). Die behandeling van die data begin met 'n definisie van woede, en word gevolg deur 'n semantiese en sintaktiese analise van uitdrukkinge en werkwoorde wat woede uitdruk. 'n Ander vorm van woedeuitdrukking, naamlik die dreigement, word ook semanties en sintakties geanaliseer. Hoofstuk Vyf behandel angstigheid, Hoofstuk Ses walging, Hoofstuk Sewe droefheid, en Hoofstuk Agt vrees. In elke hoofstuk word 'n definisie van die emosie-woord gevolg deur 'n behandeling van relevante werkwoorde en uitdrukkinge wat semanties en sintakties geanaliseer word. Die laaste hoofstuk, Hoofstuk Nege, bring sekere gevolgtrekkinge betreffende die vyf ver killende tipes van emo ie-woorde in Sesotho.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
Sotho language -- Verb, Grammar, Comparative and general -- Verb
Citation