An individualized performance appraisal system for academic staff at Peninsula Technikon

Date
2001-03
Authors
Cronje, Standford Ebraim
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Higher education depends heavily on government funding, yet the tendency in both industrial and developing countries is one towards a decrease in budget allocation for the maintenance or improvement of higher education. At the same time institutions of higher learning are increasingly required to give account of that performance. Higher Education institutions will have to explore avenues of raising revenue other than government funding. Decisions with regard to promotion and salary increases, which form a substantial part of the expenditure on the institutional budget, must therefore be based on justifiable grounds if these institutions are to remain viable. It is for this reason that performance appraisal of academic staff assumes increasing significance. This study addresses the aspect of introducing an individualised performance appraisal system for academic staff. The research is in the format of a literature review of performance appraisal in higher education followed by a questionnaire survey and interviews among academic staff at an institution of higher learning. The questionnaire survey and interviews prove that performance appraisal for academic staff is necessary. According to the interviews there is, however, not substantive support for an individualised performance appraisal system for academic staff. In view of the support for performance appraisal elicited by the questionnaire survey, however, the research recommends that an individualised performance appraisal system be introduced for academic staff on an experimental basis, and that the research goal be subjected to further research in a more extensive manner by taking a bigger sample and employing different research methods.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die hedendaagse tendens in hoër onderwys dui op 'n vermindering van finansiële ondersteuning deur die owerheid aan instellings vir hoër onderwys, ten spyte daarvan dat sodanige instellings hoofsaaklik aangewese is op die owerheid vir befondsing vir die handhawing, of selfs verbetering, van hoër onderwys. Terselfdertyd word daar groter verantwoording van instellings vir hoër onderwys vereis. Instellings van hoër onderwys sal ernstige oorweging daaraan moet skenk om ander inkomstebronne as staatsbefondsing te bekom, ten einde die befondsing deur die owerheid aan te vul. Bevordering en salarisverhogings vorm 'n groot deel van die uitgawes op die begroting van die instelling. Besluite in hierdie verband behoort derhalwe geneem te word op gesonde grondslae. Dit is om hierdie rede dat prestasieboordeling van doserende personeel toenemende belangrikheid aanneem. Hierdie navorsmg fokus _ op die instelling van 'n geïndividualiseerde prestasiebeoordelingstelsel vir doserende personeel. Die navorsing is in die formaat van 'n literatuurstudie van prestasiebeoordeling in hoër onderwys, gevolg deur 'n vraelysondersoek en onderhoude met doserende personeel by 'n instelling vir hoër onderwys. Die vraelysondersoek en onderhoude bewys dat prestasiebeoordeling van doserende personeel wel nodig is. Daar is egter, volgens die onderhoude, onvoldoende steun vir 'n geïndividualiseerde stelsel van prestasiebeoordeling vir doserende personeel. In die lig van die ondersteuning vir prestasiebeoordeling soos blyk uit die vraelysondersoek, beveel die navorsing aan die instelling van 'n geïndividualiseerde prestasiebeoordelingstelsel vir doserende personeel op 'n proefbasis, en dat meer intensiewe navorsing ten opsigte van die navorsingsdoelwit gedoen word deur 'n groter steekproef te neem en verskillende navorsingsmetodes te gebruik.
Description
Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
College teachers -- Rating of, Teaching -- Evaluation, Dissertations -- Education
Citation