Alcohol use of students at the University of Stellenbosch

Date
2001-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The present study stems from a concern with the possible occurrence of alcohol abuse on a university campus. The major focus is an exploration of the drinking habits of mostly undergraduate students. An adequate understanding of the above would simplify the task of the university authorities of formulating a relevant alcohol policy and action plan. The survey involves a self-completion questionnaire. The data analysis concentrated on Pearson's correlations and chisquare tests. Significant relationships between the level of alcohol use on the one hand and gender, residence, language, other substance abuse, sport participation, religion, moral values, and sexual activity on the other hand was found. Finally a profile of high-risk, heavier drinking students are provided.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die huidige studie spruit uit 'n besorgdheid oor die voorkoms van alkohol misbruik op 'n universiteitskampus. Die primêre fokus is 'n verkenning van die drinkgewoontes van hoofsaaklik voorgraadse studente. 'n Omvattende begrip van bogenoemde sal die taak vergemaklik van die universiteitsowerhede om 'n toepaslike alkoholbeleid en -aksieplan te formuleer. Die ondersoekende studie behels 'n selfvoltooings vraelys. Die data-analise fokus op Pearson se korrelasies en chi-kwadraat toetse. Beduidende verbande is gevind tussen vlak van alkohol gebruik aan die een kant en geslag, verblyf, taal, ander substansgebruik, sportdeelname, godsdiens, morele waardes en seksuele aktiwiteit aan die ander kant. Laastens word 'n profiel van die hoë risiko, swaarder drinkende studente verstrek.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2001.
Keywords
Alcohol abuse -- South Africa -- Stellenbosch, Risk-taking behaviour -- South Africa -- Stellenbosch, Student behaviour -- South Africa -- Stellenbosch, Alcohol policy
Citation