Separation and speciation of biodegradable complexes using capillary zone electrophersis

Date
2004-12
Authors
Khotseng, Lindiwe Eudora
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Separation of the metal ions Cu2+, Pb2+, Cd2+ Mn2+, Cr3+, Fe3+ and Zn2+ with poly ethylenediamine tetra-acetic acid (EDTA), ethylenediamine disuccinic acid ([S,S']- EDDS) and ethylenediamine dimalonic acid (EDDM) was performed by Capillary Electrophoresis. The electropherograms obtained by Capillary Electrophoresis were validated with a speciation model Joint Expert Speciation System (JESS). Excellent agreement was observed for the speciation diagrams for these species with the pH curves determined by capillary electrophoresis with those determined by speciation modelling using JESS. The ligands EDDS and EDDM are readily biodegradable. They have been proposed as substitute ligands for EDTA. Detection of the above species was performed using both an electrochemical and a UV detector. The obtained electropherograms were used for the determination of the detection limits of these species. The electrochemical detector has a lower detection limit for these species than the UV detector in conformity with reported literature for these detectors.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Skeiding van die metaal ione Cu2+, Pb2+, Cd2+, Cr3+, Fe3+ en Zn2+ met behulp van etileendiamientetra-asyn suur (EDTA), etileendiamiendisuksien suur ([S,S']-EDDS) en etileendiamiendimaleen suur (EDDM) was gedoen deur kapilêre elektroferose. Die elektroferogramme, verkry deur kapilêre elektroferose was gebruik om die spesiasie model "Joint Expert Speciation System (JESS)" te valideer. Uitstekende ooreenstemming was waargeneem vir die verspreidings diagramme van hierdie spesies as 'n funksie van pH wat verkry was deur kapilêre elektroferose met die' wat vasgestel was deur die spesiasie modeleeringsproses van JESS. Die ligande EDDS en EDDM toon onmiddelike biodigradeerbaarheid. Hulle was voorgehou as alternatiewe ligande vir EDT A. Bepaling van die bogenoemde spesies was ook gedoen deur beide elektrochemiese en UV deteksie. Deur gebruik te maak van hierdie detektore was die deteksie limiete van hierdie spesies bepaal. Die elektroochemiese detektor het 'n laer deteksie limiet vir hierdie spesies in vergelyking met die UV detector. Dit stem ooreen met die literatuur vir hierdie detektore.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2004.
Keywords
Electrophoresis, Complex compounds -- Separation, Complex compounds -- Speciation, Dissertations -- Chemistry
Citation