The evolution and substance of integrated development planning

Date
2000-12
Authors
Simpson, Graham
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Development planning, or more specifically integrated development planning, has been identified as the most appropriate form of planning to satisfy the wide range of needs of the very diverse populations of South Africa's cities and towns, and to mirror the political and social changes brought about by the advent of democracy. In this study the evolution of the concept of development planning as well as the present form of integrated development planning in South Africa is looked at. This is complemented with a study of the process itself, as it has materialised in reality in six local governments. What was found was that an innovative system has come about, culminating in the first cycle of the integrated development planning system. This consists of a number of steps or phases, namely, assessing the current reality, formulating goals and strategies, and ultimately monitoring and reviewing what has been achieved, all guided by a set of predetermined principles and implemented through the municipality's budget. It was found that the process has much potential to plan for real development, allow for authentic public participation and promote sectoral and intergovernmental integration.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Ontwikkelingsbeplanning, en meer spesifiek, geintegreerde ontwikkelingsbeplanning, is geidentifiseer as die mees toepaslike vorm van beplanning wat die wydlopende behoeftes van Suid-Afrika se stede en dorpe, en sy diverse bevolking suksesvol kan aanspreek. Dit is veral van toepassing om die nuwe politieke en maatskaplike veranderinge, wat deur die instel van demokratiese regering geskep is, te weerspieel, In die werkstuk is die evolusie van die konsep van ontwikkelingsbeplanning asook die huidige formaat van geintegreerde ontwikkelingsbeplanning in Suid-Afrika ondersoek. Dit is gemeet deur 'n studie van die verloop van die proses in ses plaaslike besture. Uit die studie is vasgestel dat 'n innoverende sisteem ontwikkel is, wat geeindig het met die eerste siklus van die proses van gemtegreerde ontwikkelingsbeplanning. Die siklus bestaan uit 'n aantal stappe of fases, soos: beraming van die huidige realiteite, formulering van doelstellings en strategiee, en uiteindelik die monitering en oorsig van wat bereik is. Dit alles word gerig deur 'n stel voorafbepaalde beginsels en geimplementeer deur die munisipaliteit se begroting. Dit is bevind dat die proses potensiaal het vir beplanning om reele ontwikkeling moontlik te maak, werklike publieke deelname toelaat, en sektorale en interregerings integrasie bevorder.
Description
Thesis (MS en S)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
City planning -- South Africa, Cities and towns -- South Africa, Urban policy -- South Africa, Local government -- South Africa -- Administration, Community development, Urban -- South Africa, Dissertations -- Town and regional planning, Theses -- Town and regional planning
Citation