ITEM VIEW

Misdaadvoorkoming in Elsiesrivier : 'n gevallestudie

dc.contributor.advisorMeyer, Ivan H.
dc.contributor.advisorCoetzee, Abraham J. A.
dc.contributor.authorRademeyer, Ignatius M.
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic & Management Sciences . School of Public Leadership.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:43Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:43Z
dc.date.issued2000-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/51830
dc.descriptionThesis (MPA)--Stellenbosch University, 2000.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The researcher focuses on the contributions made by community involvement, including community policing and crime prevention strategies, on the prevention of attempted murder in Elsies River, a gang ridden area. A theoretical overview of community policing and crime prevention is provided. The combination of crime prevention strategies, community involvement and role players to prevent the contribution caused that give rise to crime, receive attention. Against this background the applicability of social crime prevention - internationally tested policing strategies included - is discussed in order to review the act of attempted murder. Furthemore, the application of the solutions presented at ground level receive attention and reasons are offered for the successful implementation of the Elsies River Community- Police Crime Prevention Action Plan in 1998. The reality is compared to the theory and conclusions are drawn concerning the handling of the problem. Gang activities in Elsies River and the impact thereof on the reporting of attempted murder is summarised. The Elsies River Community- Police Crime Prevention Action Plan which was implemented between April and June 1998, is discussed and the influence thereof on the reporting of attempted murder is analysed statistically. In conclusion the findings of the research are enunciated and recommendations are made to the successful prevention of crime.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie werkstuk word die voorkoming van poging tot moord in Elsiesrivier, 'n bendegeteisterde gebied, deur middel van gemeenskapsbetrokkenheid, gemeenskapspolisiëring ingesluit, en misdaadvoorkomingstrategieë ondersoek. 'n Teoretiese oorsig van gemeenskapspolisiëring en misdaadvoorkoming word gegee. Die kombinering van misdaadvoorkomingstrategieë, gemeenskapsbetrokkenheid en die betrokkenheid van rolspelers om die aanleidende faktore wat tot misdaad lei te voorkom, geniet aandag. Teen hierdie agtergrond word die toepaslikheid van sosiale misdaadvoorkoming, waarby ingesluit internasionaal getoetste polisiëringstrategieë, bespreek om die voorkoms van poging tot moord aan te spreek. Voorts geniet die toepassing van die voorgestelde oplossings op grondvlak aandag en redes word aangevoer waarom die implementering van die Elsiesrivier Gemeenskap- Polisie Misdaadvoorkomingsaksieplan in 1998 so suksesvol was. Die praktyk word met die teorie vergelyk en gevolgtrekkings word gemaak rakende die hantering van die probleem. Bendebedrywighede in Elsiesrivier en die impak daarvan op die aanmelding van poging tot moord word oorsigtelik behandel. Die Elsiesrivier Gemeenskap- Polisie Misdaadvoorkomingsaksieplan wat gedurende April tot Junie 1998 geïmplementeer was, word bespreek - die invloed wat dié strategie op die aanmelding van poging tot moord gehad het, word statisties ontleed. Ten slotte word die bevindings van die navorsing weergegee en aanbevelings word gemaak om misdaad suksesvol te voorkom.af_ZA
dc.format.extent111 p. : ill.
dc.language.isoaf_ZAaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectCrime prevention -- South Africa -- Western Cape -- Elsiesrivier -- Case studiesen_ZA
dc.subjectCommunity policing -- South Africa -- Western Cape -- Elsiesrivier -- Citizen participation -- Case studiesen_ZA
dc.subjectCrime prevention -- Citizen participationen_ZA
dc.subjectDissertations -- Public management and planningen_ZA
dc.titleMisdaadvoorkoming in Elsiesrivier : 'n gevallestudieaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW