ITEM VIEW

Heterosexual context and adolescent sexual risk-taking behaviour : an exploratative study in a coloured community

dc.contributor.advisorLesch, E.
dc.contributor.authorBurger, Catherin-Ann
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Psychology.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:41Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:41Z
dc.date.issued2000-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/51788
dc.descriptionThesis (MA)--University of Stellenbosch, 2000.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: A combined quantitative and qualitative methodology was employed in order to explore the intimate heterosexual context of coloured* pregnant adolescents as a determinant of their sexual risk-taking behaviour. Structured questionnaires were completed by forty young women attending prenatal clinics in the Stellenbosch area, and unstructured open-ended interviews subsequently conducted with ten selected respondents. It was found that the heterosexual relationships in which these girls were involved, tended to be intense emotional attachments based upon a foundation of friendship and trust, and reinforced by cultural notions of romantic love. In the wake of working class socioeconomic circumstances these relationships became a primary source of meaning-giving in respondents' lives, pervading all aspects of their everyday existence and guiding their future prospects. And it is in this context that sex prevailed as a means of deepening the emotional experience and pursuing relationship maintenance. Reproductive health interventions for coloured female adolescents would have to acknowledge these complexities and act upon them in ingenuous ways.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Gekombineerde kwantitatiewe en kwalitatiewe metodologie is geïmplementeer ten einde te bepaal op welke wyse die intieme heteroseksuele konteks van kleurling* swanger adolessente hulle seksueel riskante gedrag beïnvloed. Gestruktureerde vraelyste is voltooi deur veertig jong vroue wat prenatale klinieke in die Stellenbosch area bygewoon het, waarop ongestruktureerde nie-leidende onderhoude met tien geselekteerde respondente gevoer is. Dit is bevind dat hierdie meisies se heteroseksuele verhoudings meestal intense emosionele verbintenisse was, wat gebaseer is op 'n grondslag van vriendskap en vertroue, en wat versterk is deur kulturele opvattings van romantiese liefde. In die lig van werkersklas sosio-ekonomiese omstandighede, het hierdie verhoudings 'n primêre bron van betekenis in respondente se lewens geword. Dit het alle aspekte van hulle daaglikse bestaan beïnvloed en hulle toekomsvooruitsigte gerig. En dit is binne sodanige konteks wat seks beoefen is. Dit was instrumenteel ten einde verdieping van die emosionele ervaring en voortsetting van die verhouding te probeer bewerkstellig. Reproduktiewe gesondheidsintervensies vir kleurling vroulike adolessente sal erkenning moet gee aan hierdie kompleksiteite en vindingryke oplossings daarvoor moet genereer.af_ZA
dc.format.extent140 p.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectColored people (South Africa) -- Social life and customsen_ZA
dc.subjectSexual ethics for teenagersen_ZA
dc.subjectAdolescent psychologyen_ZA
dc.subjectColored people (South Africa) -- Attitudesen_ZA
dc.subjectSex (Psychology) -- Social aspectsen_ZA
dc.subjectWomen -- Psychologyen_ZA
dc.subjectMan-woman relationshipsen_ZA
dc.subjectDissertations -- Psychologyen_ZA
dc.subjectTheses -- Psychologyen_ZA
dc.titleHeterosexual context and adolescent sexual risk-taking behaviour : an exploratative study in a coloured communityen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW