Heterosexual context and adolescent sexual risk-taking behaviour : an exploratative study in a coloured community

Date
2000-12
Authors
Burger, Catherin-Ann
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: A combined quantitative and qualitative methodology was employed in order to explore the intimate heterosexual context of coloured* pregnant adolescents as a determinant of their sexual risk-taking behaviour. Structured questionnaires were completed by forty young women attending prenatal clinics in the Stellenbosch area, and unstructured open-ended interviews subsequently conducted with ten selected respondents. It was found that the heterosexual relationships in which these girls were involved, tended to be intense emotional attachments based upon a foundation of friendship and trust, and reinforced by cultural notions of romantic love. In the wake of working class socioeconomic circumstances these relationships became a primary source of meaning-giving in respondents' lives, pervading all aspects of their everyday existence and guiding their future prospects. And it is in this context that sex prevailed as a means of deepening the emotional experience and pursuing relationship maintenance. Reproductive health interventions for coloured female adolescents would have to acknowledge these complexities and act upon them in ingenuous ways.
AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Gekombineerde kwantitatiewe en kwalitatiewe metodologie is geïmplementeer ten einde te bepaal op welke wyse die intieme heteroseksuele konteks van kleurling* swanger adolessente hulle seksueel riskante gedrag beïnvloed. Gestruktureerde vraelyste is voltooi deur veertig jong vroue wat prenatale klinieke in die Stellenbosch area bygewoon het, waarop ongestruktureerde nie-leidende onderhoude met tien geselekteerde respondente gevoer is. Dit is bevind dat hierdie meisies se heteroseksuele verhoudings meestal intense emosionele verbintenisse was, wat gebaseer is op 'n grondslag van vriendskap en vertroue, en wat versterk is deur kulturele opvattings van romantiese liefde. In die lig van werkersklas sosio-ekonomiese omstandighede, het hierdie verhoudings 'n primêre bron van betekenis in respondente se lewens geword. Dit het alle aspekte van hulle daaglikse bestaan beïnvloed en hulle toekomsvooruitsigte gerig. En dit is binne sodanige konteks wat seks beoefen is. Dit was instrumenteel ten einde verdieping van die emosionele ervaring en voortsetting van die verhouding te probeer bewerkstellig. Reproduktiewe gesondheidsintervensies vir kleurling vroulike adolessente sal erkenning moet gee aan hierdie kompleksiteite en vindingryke oplossings daarvoor moet genereer.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Colored people (South Africa) -- Social life and customs, Sexual ethics for teenagers, Adolescent psychology, Colored people (South Africa) -- Attitudes, Sex (Psychology) -- Social aspects, Women -- Psychology, Man-woman relationships, Dissertations -- Psychology, Theses -- Psychology
Citation