ITEM VIEW

Die korttermyneffek van 'n lewensvaardigheidsprogram op die selfkonsep en lokus van kontrole van jeugoortreders by 'n gevangenis in die Wes-Kaap

dc.contributor.advisorDe Vos, H. M.
dc.contributor.authorVan Zyl, Mariette
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Psychology .en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:39Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:39Z
dc.date.issued2000-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/51713
dc.descriptionThesis (MA)--University of Stellenbosch, 2000.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: In the research project reported below, the researcher investigates the shortterm effect. of a life skills program, Free to Grow, on the self-concept and locus of control of juvenile offenders in the Allandale-prison, by means of the following questionnaires: the Greeff Self-concept Questionnaire, the Nowicki-Strickland Locus of Control Scale for Children and the Desired-Undesired Eve.nts Locus of Control Scale. The life skills program is based on experiential learning principles and focusses on self-development and the acquisition of a wide spectrum of social skills. The 21 subjects participating in the project were divided into two groups: The experimental group consisting of 11 subjects participated in the program over a two week-period for altogether 32 hours, while the remaining 10 subjects formed the control group. The most important findings of the study were that the program participants' self-concept showed no statiscally meaningful improvement, but their locus of control as measured by the Nowicki Strickland Locus of Control Scale for children, made a statistically meaningful internal shift. The study concludes with important recommendations for follow-up studies.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: In die onderstaande studie is die korttermyneffek van 'n lewensvaardigheidsprogram, Free to Grow, op die selfkonsep en lokus van kontrole van jeugoortreders in die Allandale-gevangenis ondersoek met behulp van die volgende vraelyste: die Greeffselfkonsepvraelys, die Nowicki-Strickland Lokus van Kontrole Skaal vir Kinders en die Wenslike en Onwenslike Gebeurtenisse Lokus van Kontrole Skaal. Die program is gebaseer op eksperensiële leerbeginsels en fokus op selfontwikkeling en die aanleer van 'n wye spektrum van sosiale vaardighede. Die 21 subjekte wat aan die projek deelgeneem het, is in twee groepe verdeel: Die eksperimentele groep bestaande uit 11 subjekte het oor 'n periode van twee weke vir altesaam 32 uur die program deurloop, terwyl die oorblywende 10 subjekte die kontrolegroep gevorm het. Die belangrikste bevindings van die studie was dat die programdeelnemers se selfkonsep nie statisties betekenisvol verbeter het nie, maar dat hulle lokus van kontrole, soos gemeet deur die Nowicki-Strickland Lokus van Kontrole Skaal vir Kinders, wel statisties beduidend meer intern geword het na afloop van die program. Die studie word afgesluit met belangrike aanbevelings vir opvolgstudies.af_ZA
dc.format.extent55 p.
dc.language.isoaf_ZAaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectJuvenile delinquentsen_ZA
dc.subjectLocus of controlen_ZA
dc.subjectLife skillsen_ZA
dc.subjectSelf-esteemen_ZA
dc.subjectDissertations -- Psychologyen_ZA
dc.titleDie korttermyneffek van 'n lewensvaardigheidsprogram op die selfkonsep en lokus van kontrole van jeugoortreders by 'n gevangenis in die Wes-Kaapaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW