Die bestuur van kenniswerkers in 'n intellektuele kapitaal-metafoor en kennisbestuurstradisie

Date
2000-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Knowledge workers are a relatively new phenomenon that has until recently been scarcely researched. Within the intellectual capital metaphor and under the title of knowledge management, knowledge workers are being researched. Knowledge workers are critical elements in knowledge creation and capitalisation. Knowledge workers are important human resource capital that can create a competitive advantage for organisations. After the completion of a series of questionnaires by workers, certain knowledge worker characteristics have been identified with correlation with a knowledge worker measurement index. These characteristics have been used to formulate implications and recommendations regarding the management of knowledge workers in the postmodern knowledge era. It is necessary that management understand the knowledge worker within the intellectual capital metaphor and knowledge management tradition, so that the knowledge worker can be capitalized to a maximum.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Kenniswerkers is 'n redelike nuwe fenomeen wat tot dusver betreklik min nagevors is. Binne die intellektuele kapitaal-metafoor en onder die vaandel van kennisbestuur, word die bestuur van kenniswerkers in die navorsing onder die soeklig geplaas. Kenniswerkers IS kritiese elemente III kennisskepping en -kapitalisering. Kenniswerkers is belangrike menslike hulpbronkapitaal wat vir die organisasie 'n kompeterende voordeel kan verskaf. 'n Reeks vraelyste is aan werknemers gegee en kenniswerkereienskappe is geïdentifiseer d.m.v. korrellasie met 'n kenniswerker-metingsindeks. Hierdie eienskappe is gebruik om afleidings en aanbevelings te maak vir die bestuur van die kenniswerker in die post-moderne kennisera. Dit is nodig dat bestuur die kenniswerker binne die intellektuele kapitaal-metafoor en kennisbestuurstradisie verstaan, sodat die kenniswerker as kritiese hulpbron maksimaal gekapitaliseer kan word.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
Knowledge workers, Intellectual capital, Knowledge management, Competency models
Citation