The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Aspekte van die openbare beleidproses in Suid-Afrika met spesiale verwysing na die waterbeleid (1994-1999)

Van Wyk, Jo-Ansie Karina (2000-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This dissertation presents aspects of the public policy process in South Africa with specific reference to water policy between 1994 and 1999. For the purposes of this research, the definition of water policy coincides with the government's definition as contained in the Reconstruction and Development Programme (RDP), the Growth, Employment and Redistribution Programme (GEAR), white papers, bills and legislation. Water policy is a broad subject and is approached from a social sciences focus in this study, in that it uses the fulfilment of human needs as a point of departure. Water policy that applied before 1994 was based on water legislation of 1956, as well as some eighty different Acts that were fragmented between a number of institutions. The focus was on water rights, linked to property rights from which the majority of South Africans were excluded. In the implementation of policy attention was mainly paid to engineering achievements. The acknowledgement that water resources are limited in South Africa, as well as in the rest of the world, and the increasing demands on these sources, focused the attention anew on responsible water policy. Since South Africa's transition to an inclusive political democracy in 1994, a variety of far-reaching changes took place with regard to political decision-making and the public policy process. Not only did the policy-making process change, but policy goals, actors, structures and organisations also changed. It is clear that the policy agenda differs significantly from that of the period preceding 1994. In this study, the context within which policy renewal took place in South Africa since 1994, has been presented, and the policy process that new water legislation was subjected to, is described. The role of policy actors and communities - in line with the principles of the Constitution of 1996 that encourage public participation in the democracy - is considered. The implementation of the new water policy could unfortunately not be evaluated as it has only been promulgated a year ago. This study serves as an introduction to a research area which has received little attention thus far and that has potential for further research.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie word aspekte van die openbare beleidproses in Suid-Afrika ondersoek met spesiale verwysing na waterbeleid tussen 1994 en 1999. Waterbeleid is vir die doeleindes van hierdie studie omskryf soos in die regering se HOP, GEAR, witskrifte, wetsontwerpe en wetgewing. Waterbeleid is 'n breë onderwerp wat in hierdie studie vanuit 'n sosiaal wetenskaplike hoek benader is, naamlik dat daar aan basiese menslike behoeftes voldoen moet word. Die waterbeleid wat voor 1994 gegeld het, was gebaseer op die Waterwet van 1956, asook wetgewing wat oor tagtig wette versprei was en deur 'n aantal instellings gefragmenteer is. Die klem het geval op waterregte, gekoppel aan eiendomsregte waarvan die grootste deel van die Suid-Afrikaanse bevolking uitgesluit was. Klem is ook gelê op ingenieursprestasies in die uitvoering van beleid. Die besef dat waterbronne wêreldwyd en in Suid-Afrika beperk is met toenemende aansprake wat daarop gemaak word, het opnuut die aandag op verantwoordelike waterbeleid gevestig. Sedert Suid-Afrika se oorgang na 'n inklusiewe politieke demokrasie in 1994 is verskeie verreikende veranderings ten opsigte van politieke besluitneming en die openbare beleidproses ingestel. Nie alleen het die beleidmakingsproses verander nie, maar beleidsdoelwitte, -akteurs, -strukture en -organisasies het ook verander. Kortom, die beleidagenda verskil van die periode voor 1994. In hierdie studie is die konteks van beleidvernuwing in Suid-Afrika na 1994 geskets, en die beleidproses waardeur nuwe waterwetgewing gegaan het, is beskryf. Die rol van beleidakteurs en -gemeenskappe - in lyn met die beginsels van die Grondwet van 1996 wat openbare deelneming aan die demokratiese bestel aanmoedig - is ondersoek. Die implementering van die nuwe waterbeleid kon egter nie geëvalueer word nie, aangesien dit skaars 'n jaar gelede gepromulgeer is. Hierdie studie dien as 'n inleiding tot 'n navorsingsveld wat steeds braak lê met moontlikhede vir verdere navorsing.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51623
This item appears in the following collections: