The economic value of the Port of Cape Town for the Western Cape economy

Date
1999-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: The Port of Cape Town is one of the six commercial ports in South Africa and serves a large natural hinterland which covers the entire Western Cape as well as an economic hinterland which stretches as far as Gauteng and into Southern Africa. The purpose of this study was to illustrate the economic importance of a port such as the Port of Cape Town to the economic development and growth of a regional economy. The Western Cape economy can be regarded as relatively stable and prosperous with the agricultural sector as one of the most important contributors to the gross regional product. The port as catalyst in international trade contributes significantly to the growth and competitiveness of sectors such as agriculture and other manufacturing industries in the region The importance of the port community in the Port of Cape Town has also been analyzed in its contribution to the creation of employment and the multiplying effect of monies spent by that community. That multiplier effect for the port was calculated at 2,27 while the number of jobs created within the boundaries of the port is estimated at 5305. The Port of Cape Town being a full service port contributes a substantial amount to the region's economy through its "core" business of cargo handling. During 1997 the total value of cargo moving through the Port of Cape Town amounted to R 32,3 billion. However, that contribution is further expanded through ancillary services such as ship repair and the accommodation of fishing fleets and cruise vessels. The Port of Cape Town as a preferred bunker port is also of significance to the port community and the region, which it serves. The conclusion is reached that the economic impact of the activities of the port community on the various sectors in the Western Cape economy is substantial.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Kaapstadhawe is een van die ses kommersiele hawens in Suid Afrika. Die hawe bedien 'n groot natuurlike hinterland wat oor die hele Wes-Kaap strek, asook 'n ekonomiese hinterland sover as Gauteng en Suidelike Afrika. Die doel van hierdie studie is om die ekonomiese belangrikheid van 'n hawe, soos Kaapstadhawe, vir die groei en ontwikkeling van die streeksekonomie aan te toon. Die ekonomie van die Wes-Kaap kan as relatief stabiel en welvarend beskou word. Die landbou sektor is een van die belangrikste bydraende sektore tot die bruto nasionale produk van die streek. Binne hierdie streeksekonomie speel die hawe 'n belangrike rol as katalisator in internasionale handel. Dit dra ook betekenisvol by tot die internasionale mededingendheid van ander sektore binne die streek waaronder die landbou en vervaardigingsektore van die belangrikste is. Die belangrikheid van gemeenskap binne die Kaapse hawe is verder ontleed. Die ontleding is gedoen aan die hand van die bydrae tot werkskepping asook die vermenigvuldiger effek van inkomstes wat deur hierdie hawe gemeenskap spandeer word. 'n Vermenigvuldiger effek van 2,27 is bereken terwyl die aantal werksgeleenthede binne die hawe op 5 305 beraam word. As 'n sogenaamde voldienshawe dra Kaapstadhawe 'n substansiele bydrae by tot die streeksekonomie deur middel van die kern besigheid, naamlik vraghantering. In 1997 het vrag met 'n gesamentlike waarde van R 32,3 miljard oor die kaaie van die hawe beweeg. Hierdie bydrae word egter verder vergroot deur bykomende dienste soos skeepsherstel en die akkommodasie van vissers vlote en passasierskepe. Kaapstadhawe as voorkeur bunker hawe is ook van groot belang vir die streek. Ten slotte word die gevolgtrekking gemaak dat die ekomoniese impak van hawe aktiwiteite op die onderskeie ekonomiese sektore van 'n streek betekenisvol is.
Description
Assignment (M. Phil.) -- University of Stellenbosch, 1999.
Keywords
Harbors -- Economic aspects -- South Africa -- Western Cape, Harbors -- South Africa -- Cape Town, Dissertations -- Economics
Citation