Management development of junior officers in the SA Army

Date
1999-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: Guided by the transformation process of the Public Service, the SA National Defence Force (SANDF) transformation process, based on the Leadership, Command, and Management Philosophy (LCAMPS-model), was launched on 27 April 1994. The SA Army as component of the SANDF, requires skilled commanders and leaders to manage in the future. A lack of management content was observed in the development training of junior officers in the SA Army. This study is aimed at investigating the alleged insufficient management development of junior officers during their training in the SA Army. A study of the theory of management and the development thereof is undertaken. This is supplemented by a quantitative analysis of the actual job descriptions, performance evaluation and development training of junior officers in the SA Army. After comparing the theory with practice, it was found that current development training of junior officers does not sufficiently include management functions and skills. The present training must be changed to include management development, for Junior officers to act as future managers.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Gerig deur die transformasie proses van die Open bare Diens, was die SA Nasionale Weermag transformasie proses, gebaseer op die Leierskap, Bevel en Bestuursfilosofie (LCAMPS-model), geloods op 27 April 1994. Die SA Leer, as komponent van die SANW, benodig bekwame bevelvoerders en leiers om te bestuur in die toekoms. 'n Gebrek aan bestuursinhoud is waargeneem in die ontwikkelings-opleiding van junior offisiere van die SA Leer. Hierdie studie is gerig op die ondersoek van die beweerde onvoldoende bestuursontwikkeling van junior offisiere tydens hulle opleiding, in die SA Leer. 'n Studie van die teorie van bestuur en die ontwikkeling daarvan is onderneem. Dit is aangevul deur 'n kwantitatiewe analise van die werklike posbeskrywings, prestasie- evaluasie en ontwikkelingsopleiding van junior offisiere in die SA Leer. Na vergelyking van die teorie met die praktyk, is bevind dat huidige ontwikkelingsopleiding nie voldoende bestuursfunksies en- vaardighede insluit nie. Die huidige opleiding moet verander word om bestuursontwikkeling in te sluit, vir junior offisiere om as toekomstige bestuurders op te tree.
Description
Thesis (MPA) -- University of Stellenbosch, 1999.
Keywords
Personnel management -- Evaluation, Civil service -- South Africa -- Personnel management, Dissertations -- Public administration
Citation