Lernervoraussetzungen von Deutschstudenten an der Universitat Zululand : eine Untersuchung auf der Grundlage von Bildtexten

Date
1998-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: During my work as a lecturer in "German as a foreign language" at the University of Zululand I have experienced that African students often understand German texts in a different way than I, coming from a European background, would have expected. According to the research on text reception, differences in understanding texts are the result of different reader characteristics of which the socio-cultural background forms an important component. This thesis examines the socio-cultural background of Zulu students and aims to show how it influences their understanding of German texts. The necessary data is obtained by way of a comparative empirical investigation which is enhanced by personal observations made while teaching German to African learners. The investigation is based on a German advertisement. The control groups consist of South African students at the Universities of Natal/Durban and Stellenbosch as well as students in Germany at the University of Kassel. The investigation is concluded by a discussion of the implications that the socio-cultural background of Zulu students can have on the teaching of "German as a foreign language" and on intercultural communication.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Gedurende my werks,aamheidas dosent in die vak "Duits as vreemde taal" aan die Universiteit van Zululand het ek ondervind dat Swart studente dikwels Duitse tekste heeltemal anders verstaan as wat ek, as iemand met Europese agtergrond, sou verwag het. Navorsing oar teks-resepsie skryf resepsieverskille toe aan verskillende lesereienskappe waarvan die sosio-kulturele agtergrond 'n belangrike komponent vorm. Hierdie tesis ondersoek die sosio-kulturele agtergrond van Zoeloe-studente en probeer aantoon hoe dit die resepsie van Duitse tekste be'invloed. Die nodige inligting hiervoor word verkry deur middel van 'n vergelykende empiriese ondersoek. Dit word aangevul deur persoonlike waarnemings wat ek gedurende die onderrig van Duits aan Swart studente gemaak het. Die ondersoek is gebaseer op 'n Duitse advertensie. Die kontrolegroepe bestaan uit studente aan die universiteite in Natal/Durban en Stellenbosch in Suid- Afrika en in Duitsland aan die Universiteit van Kassel. In die slotgedeelte word die implikasies uitgewys wat die sosio-kulturele agtergrond van Zoeloe-studente op die onderrig van "Duits as vreemde taal" as oak op interkulturele kommunikasie kan he.
Description
Thesis (MA) -- Stellenbosch University, 1998.
Keywords
German language -- Problems, exercises, etc., German language -- Study and teaching -- Foreign speakers -- Audio-visual aids, German language -- Study and teaching (Higher) -- Foreign speakers, Dissertations -- German language, Theses -- German language
Citation