Evaluation of natural draught wet-cooling tower performance uncertainties

Date
2007-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: A natural draught wet-cooling tower (NDWCT) was modelled using the Merkel method with an improved energy equation as recommended by Kloppers and Kroger (2005a) - referred to as the Improved Merkel method. The improved energy equation is used for calculating the heat rejection rate of the tower and includes the energy associated with water evaporation. The sensitivity indexes of a NDWCT were calculated numerically with the Improved Merkel method model. It was found that the perfonnance of a NDWCT is most sensitive to the fill Merkel number. The "Natklos" fill test facility at Stellenbosch University was used to estimate typical uncertainties found in fill performance characteristics. The zeroth order uncertainty for the Merkel number and loss coefficient was calculated to be 0.2100 m-1 and 0.4248 m- 1 , respectively, while the first order uncertainty for the Merkel number and loss coefficient was calculated to be 0.1933 m- 1 and 0.2008 m-1 , respectively. ASME requires that the uncertainty in tower capability has to be less than 6 % for a NDWCT perfonnance test to be deemed ASME approved. Propagating typical measurement uncertainties found in NDWCT test standards and experimental data into the tower capability showed that the 6 % uncertainty limit imposed by ASME is unrealistic and too stringent. Performance curve generator (PCG) is a software package developed that generates NDWCT perfonnance curves. With these performance curves it is possible to easily and effectively adjust the off-design test results in order to detennine whether the NDWCT has met its guarantee or not.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die werksverrigting van 'n natuurlike trek nat koeltoring (NTNT) is gemodelleer deur gebruik te maak van die Merkel metode met 'n verbeterde energie vergelyking, soos aanbeveel deur Kloppers en Kroger (2005a) - Verbeterde Merkel metode. Die energie vergelyking word gebruik om die toring se tempo van warmteoordrag te bereken en sluit die energieverlies as gevolg van verdamping in. Die Verbeterde Merkel metode model was gebruik om die sensitiwiteits-indekse van 'n NTNT te bepaal. Die analise toon dat die toring se werksverrigting die sensitiefste is vir die pakking se Merkel getal. Die Natklos pakkingstoetsfasiliteit aan die Universiteit van Stellenbosch was gebruik om tipiese onsekerheid in die pakkingsprestasiekarakteristieke te bepaal. Die zero-orde onsekerheid in die Merkel getal en verlieskoeffisient was bereken as 0.2100 m· 1 en 0.4248 m· 1 , onderskeidelik, terwyl die eerste-orde onsekerhede bereken was as 0.1933 m·1 en 0.2008 m· 1 , onderskeidelik. Die toelaatbare onsekerheid in toringvennoe vir 'n NTNT aanvaardingstoes volgens ASME is 6 %. Deur tipes meetonsekerhede, soos gegee deur NTNT aanvaardings-toesstandaarde sowel as eksperimentele data, deur te propageer, word 'n onsekerheid veel groter as die toelaatbare 6 % gegenereer. 'n Renekaarpakket, genaamd Performance Curve Generator (PCG), is ontwikkel om werksverrigtinskurwes vir 'n NTNT te genereer. PCG se werksverrigtinskurwes maak dit moonltik om maklik te bepaal of a NTNT sy ontwerpskriterea bereik het of nie.
Description
Thesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2007.
Keywords
Cooling towers, Dissertations -- Mechanical engineering, Theses -- Mechanical engineering
Citation