The future of oral fluid HIV testing in South Africa

Davis, Herbert Douglas (2005-04)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: “Oh no, I feel uncomfortable with blood, I don’t know if I want to take the HIV test!” This is a general attitude towards HIV/AIDS inside a voluntary testing and counselling (VCT) environment and it is enhanced by numerous superstitions and misconceptions regarding HIV/AIDS which still occur in a South African context. Yet there is an alternative, approved test for HIV/AIDS available which does not require a blood sample. Testing for the presence of HIV/AIDS by means of an oral specimen has been used for more than 10 years, while the rapid version thereof received official endorsement in the USA in 2004. Although the oral fluid HIV testing option is utilized in SA, oral fluid tests have still to be used in an official capacity. No policy, guidelines or legislation regarding any aspect of oral fluid HIV testing currently exists in SA. As a result, this alternative HIV testing method is not well-known among the general South African public. The aim of this research paper will be to raise - and positively influence - the profile and image of oral HIV testing as an attractive alternative to HIV testing that requires a blood specimen. The foundation for this will be laid by proving that the lack of the need for a blood specimen in oral fluid HIV testing positively influences testing for HIV. This research project will further suggest a specific promotional strategy for oral testing with the aim of convincing more individuals to test for HIV. This strategy will be based on its distinguishing characteristic – namely the absence of blood – and entails the following: A poster campaign will be suggested to create awareness and promote these tests as a more “user friendly” version of HIV testing. At ground level the strategy will be carried out by setting up mobile HIV/AIDS testing units, specializing in oral fluid HIV testing. Moreover certain guidelines will be suggested for oral test administration.

AFRIKAANSE OPSOMMING: “Ai toggie, ek is ongemaklik met bloed, ek weet nie of ek die Vigs-toets gaan doen nie!” Hierdie is ’n algemene gevoel teenoor MIV/Vigs toetsing binne ’n vrywillige berading en toetsing (VCT) milieu, en word aangehelp deur die vele wanopvattings en bygelowe rondom MIV/Vigs wat steeds in ’n Suid-Afrikaanse konteks voorkom. Tog is daar ’n alternatiewe, goedgekeurde toets vir MIV/Vigs beskikbaar wat nie ’n bloedmonster vereis nie. Die gebruik van orale monsters om vir die aanwesigheid van MIV/Vigs te toets, is reeds meer as 10 jaar in gebruik, terwyl die gebruik van rapid orale monster toetse in 2004 in Amerika amptelike goedkeuring ontvang het. Hoewel hierdie orale toetse wel in Suid-Afrika gebruik word, is daar geen amptelike beleid of riglyne wat die gebruik, aanwending of verspreiding van hierdie toetse beheer of reguleer nie – met die gevolg dat hierdie toetse as ’n alternatief tot konvensionele MIV toetse grotendeels in die publieke oog onbekend is. Die hoofdoelwit van hierdie navorsingsprojek is om die openbare beeld en profiel van orale MIV toetsing op ’n positiewe manier uit te bou. Die grondslag hiervoor sal gelê word deur te bewys dat die gebrek aan die behoefte van ’n bloedmonster in orale MIV toetsing ’n positiewe invloed op toetsing vir MIV/Vigs kan hê. In hierdie navorsingstuk word daar dan verder ’n spesifieke strategie voorgestel om orale MIV toetsing te bevorder, met die doel om meer mense te oortuig om vir MIV te toets. Hierdie strategie word basseer op die onderskeidende kenmerk van orale toetse – naamlik die afwesigheid van bloed – en behels die volgende: Bewusmaking van orale MIV toetsing sal geskied deur ’n plakkaatveldtog te loods wat hierdie toetse as ’n meer “gebruikersvriendelike” alternatief tot ’n bloedtoets vir MIV sal bemark. Op grondvlak sal die strategie uitgevoer word deur gebruik te maak van mobiele eenhede wat spesialiseer in orale MIV/Vigs toetsing. Verder sal daar ook sekere riglyne voorgestel word vir die administrasie en gebruik van orale MIV toetse.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50493
This item appears in the following collections: