Bakens op die weg : die bekeringsverhale van Augustinus en C.S. Lewis

Date
2005-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Two literary conversion narratives with much historical detail, are compared in this thesis: the Confessiones written by the renowned fourth century church-father, St. Augustine, and Surprised by Joy written by the twentieth century writer and scholar, C.S. Lewis. In order to understand St. Augustine's conversion to the Christian faith, Christian religion as a social phenomenon in the Ancient World is discussed. As background for the discussion and comparison of the two conversion narratives, a brief biography is given of St. Augustine and of Lewis, as well as a description of each one's course of conversion. The research is structured In terms of beacons that St. Augustine identified during the course of his conversion: people who played a significant role, events that influenced his life, and inner conflict that spurred him on his way. By means of an analysis regarding theme and content, it is shown that there are clear similarities between the beacons identified by Augustine and Lewis in their conversion narratives.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie tesis word twee literêre bekeringsverhale waarin die historiese werklikheid deur die skrywers weergegee word, met mekaar vergelyk: die Confessiones van die vierde eeuse kerkvader Augustinus, en Surprised by Joy van die twintigste eeuse skrywer en geleerde C.S. Lewis. Om Augustinus se bekeringsverhaal histories te kan plaas teen die agtergrond waarin hy geleef en tot bekering gekom het, word 'n uiteensetting gegee van die Christelike godsdiens as 'n sosiale fenomeen in die Antieke Wêreld. 'n Kort lewensbeskrywing van Augustinus en Lewis en 'n oorsig van die weg wat elkeen se bekering gevolg het, dien as agtergrond vir die bespreking en vergelyking van die twee bekeringsverhale. Die navorsing word gestruktureer aan die hand van bakens wat Augustinus op sy bekeringsweg uitgelig het: persone wat 'n beduidende rol gespeel het, gebeure wat hom beïnvloed het, innerlike konflik wat hom voortgedryf het. Die tesis toon deur 'n analise op grond van inhoud en tematiek aan dat daar duidelike ooreenkomste is tussen die bakens op Augustinus se bekeringsweg en dié op Lewis se bekeringsweg.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2005.
Keywords
Augustine, -- Saint, Bishop of Hippo, Augustine, -- Saint, Bishop of Hippo. -- Confessiones, Lewis, C. S. -- (Clive Staples), -- 1898-1963, Lewis, C. S. -- (Clive Staples), -- 1898-1963. -- Surprised by joy, Conversion, Conversion -- Christianity, Church history, Dissertations -- Ancient studies, Theses -- Ancient studies
Citation