An evaluation of health care of prisoners at selected institutions : a nursing perspective

Date
2005
Authors
Sontyale, Ulungile Klaas
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: A non-experimental descriptive study was conducted in four prisons in the Western Cape. The research focussed on the standard of care within primary health care settings in the purposively selected prisons. No official written standards existed to measure the quality of care. After an in-depth literature study, structure, process and outcome standards were formulated and validated. The main findings of the study indicated that: • Standards in these three dimensions of care did not meet the pre-set level of performance as determined by the researcher; • The clients were generally satisfied with the hygiene in the clinics; • Aspects of concern were the lack of explanation offered to the clients before and after consultations and nursing care interventions. The researcher recommends the implementation of a comprehensive quality care model for the health care of the prisoners with adequate human and nonhuman resources Core words: Qualtiy care, Correctional services health care, Nursing care in prisons.
AFRIKAANSE OPSOMMING: "n Nie-eksperimentele beskrywende studie is in vier gevangenisse in die Wes- Kaap uitgevoer. Die navorsing het gefokus op die gehalte van sorg binne primere gesondheidsorgomgewings in die doelbewuste geselekteerde omgewings. Geen amptelike geskrewe standaarde om die gehalte van sorg te meet, het bestaan nie. Na 'n in-diepte literatuurstudie is struktuur-, proses- en uitkomsstandaarde geformuleer en gevalideer. Die belangrikste bevindings van die studie het aangedui dat: • Standaarde in hierdie drie dimensies van sorg het nie aan die voorafbepaalde vlak van sorg voldoen het nie soos deur die navorser bepaal is; • Die kliente was oor die algemeen tevrede met die higiene in die klinieke; • Kommerwekkende aspekte het ingesluit die gebrek aan voldoende verduidelikings aan kliente voor en na konsultasies en verpleegintervensies. Die navorser bevel aan dat In omvattende gehalteversekeringsmodel vir die gesondheidsorg van gevangenes ingestel word met voldoende beskikbare mensen ander hulpbronne. Kernwoorde: Gehaltesorg, Korrektiewe dienste gesondheidsorg, Verpleegsorg in gevangenisse.
Description
Thesis (MCur) -- University of Stellenbosch, 2005.
Keywords
Prisoners -- Medical care -- Standards -- South Africa -- Western Cape, Nursing -- Standards -- South Africa -- Western Cape, Prison nurses -- South Africa -- Western Cape, Correctional institutions -- South Africa -- Western Cape, Dissertations -- Nursing, Theses -- Nursing
Citation