A genre-theoretic analysis of texts of government speeches in Sepedi

Date
2005-03
Authors
Pole, Tlou Gilbert
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study assumes the theoretical framework of text construction as advanced by Grabe and Kaplan (1996) for the analysis of Sepedi texts of government speeches from the magazine: ANC TODAY. The theory that is used in this study invokes the linguistic elements that can be used by both the teachers and learners to critically analyse texts in classrooms. This genre-theoretic approach is employed as framework, for analysing the linguistic, rhetorical and discourse properties for Sepedi texts. It also addresses the parameters of the ethnography of writing advanced by Grabe and Kaplan: "who writes what to whom, for what purpose, why, when and how?' The text construction analysis executed in the study enable the learners to acquire skills, knowledge and values of outcomes-based language teaching. The information structuring of text analysis and construction enables learners to write, read and use language structure and conventions for learning and career pathways. The textlinguistic strategies for analysing written texts in language teaching enables learners to analyse texts successfully and gain an awareness of language use in texts.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie aanvaar die teoretiese raamwerk van tekskonstruksie soos voorgestaan deur Grabe en Kaplan (1996) in die analise van Sepedi tekste van regeringstoesprake uit die tydskrif ANC TODAY. Die teorie wat aanvaar word, gebruik die linguistiese elemente wat aangewend kan word deur taalonderwysers sowel as taalleerders om tekste krities te ontleed. Die genre-teoretiese benadering word ingespan as raamwerk vir die analise van die linguistiese, retoriese, en diskoerskenmerke van Sepedi tekste. Dit spreek ook die etnografie van skryf, soos voorgestaan deur Grabe en Kaplan, aan: wie skryf wat aan wie, vir watter doel, wanneer, waarom, en hoe. Die tekskonstruksie analise uitgevoer in hierdie studie stel leerders in staat om vaardighede, kennis en waardighede van uitkoms-gebaseerde taalonderrig te verwerf. Die informasie strukturering in teksanalise stel leerders in staat om te lees, skryf en praat in hulle toekomstige beroepe. Die tekslinguistiese strategieë vir die analise van geskrewe tekste in taalonderrig stel leerders in staat om tekste suksesvol te ontleed en 'n bewussyn te ontwikkel van taalgebruik in tekste.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2005.
Keywords
Discourse analysis -- Social aspects, Pedi (African people) -- Languages -- Texts, Northern Sotho language -- Discourse analysis, Political oratory, ANC Today
Citation