The use of seating systems to reduce whole body vibration exposure in the SA industry

Date
2004-12
Authors
Gunaselvam, A. J. M. (Ariyamalar Jessica Miriam)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study was to investigate the specification and use of appropriate seating systems to reduce whole-body vibration exposure in typical vehicles used in South African industry. As part of this study six suspension seats, which the manufacturers claim satisfy the requirements in ISO 7096 (2000), were tested. Six test subjects, three light and three heavy as specified in ISO 7096, were used to estimate the seat transmissibility functions in the vertical direction of the six different suspension seats. Transmissibility functions were measured in the laboratory using two excitation levels, 1m/s2 and 2 m/s2 r.m.s., of broadband frequency vibration and a spectrum approximating the EM5 spectral class in ISO 7096. SEA T values were calculated for operational vibration data measured in an articulated dump truck and a three-wheeled logger. It was shown that SEAT values for the EM1 spectral class could not be reliably estimated from seat transmissibility functions and need to be measured directly in the time-domain. The measurement procedures and seat selection criteria developed in this research project were used to compile a set of "Design Guidelines for Seat Selection for Whole-Body Vibration Control in Industrial Vehicles". These guidelines will provide manufacturers with an easy-to-implement methodology to control whole-body vibration transmitted to the operators of industrial vehicles and to comply with international regulations for whole-body vibration transmission.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie was om die spesifikasies en gebruike van geskikte sitplek stelsels van uit Suid Afrikaanse industriële voertuie, wat heel-liggaam vibrasies verminder, te ondersoek. Ses suspensiesitplekke, wat deur die vervaardigers voorgeskryf word, is getoets om te sien of hulle aan die ISO 7096 (2000) vereistes voldoen. Ses persone, waarvan drie lig en drie swaar is, soos in ISO 7096 voorgeskryf, is gebruik om die sitplek oordragsfunksies in die vertikale rigting vir die ses verskillende suspensiesitplekke te skat. Die oordragsfunksies is in die laboratorium gemeet deur twee opwekkingsvlakke, 1m/s2 en 2m/s2 w.g.k., van wyeband frekwensie vibrasie en n spektrum beraam tot die EMS spektrum soos in ISO 7096. 'SEA T' waardes was vanaf operationele vibrasie data wat in ge-artikuleerde vragmotors en driewiel- 'loggers' gemeet is bereken. Daar is gewys dat betroubare 'SEAT waardes vir die EM1 spektrum nie van sitplek oordragsfunksies geskat kan word nie, maar dat dit eerder direk van die tyd-gebied afgelees moet word. Die metings prosedures en die sitplek keuse vereistes wat in die navorsingsprojek ontwikkel is, is gebruik om "Ontwerp Riglyne vir Sitplek Keuse Vereistes vir Heel- Liggaam Vibrasie in Industriële Voertuie" saam te stel. Hierdie riglyne sal vervaardigers met maklik toepasbare metodes toerus om heel-liggaam vibrasie, wat oorgedra word na industriële voertuig operateurs, te beheer en om aan internasionale regulasies t.o.v. heel-liggaam vibrasie oordrag te kan voldoen.
Description
Thesis (MScEng)--University of Stellenbosch, 2004.
Keywords
Industrial power trucks -- Seats, Vibration -- Physiological effect, Dissertations -- Mechanical engineering, Theses -- Mechanical engineering
Citation