Desensitering van hoe-energie materiale : HMX-gebaseerde PBX-formulerings vir toepassing in missielplofkoppe

Goldie, Ian (1990)

Thesis (MSc) -- University of Stellenbosch, 1990.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: A range of fourteen pressable, polymer-bonded explosives <PBX's) were evaluated for application in a missile warhead. HMX (cyclotetramethylenetetranitramine) was identified as the most suitable high explosive component for the PBX, while different polymers in concentrations of between 3% and 10% (m/m) were used as binders throughout the investigation. Two types of fluoropolymers, a polyurethane, polystyrene and two block-polymers were investigated as binders. Critical requirements for the above-mentioned application were identified, and the PBX fqrmulations were tested against these criteria. These include physical, chemical, thermal, stability and performance characteristics, as well as relevant aspects relating to the processing of the PBX (manufa.cture and pressing). The response of the PBX with regard to the selected test stimuli were obtained, and consequently HXCX 9501 (95% bimodal HMX plus 5% styrenebutadiene- styrene binder) was identified as the most suitable candidate for the application.

AFRIKAANSE OPSOMMING: n Reeks van veertien persbare, polimeergebinde brisantstowwe <PBX) is vir toepassing in 'n missielplofkop ge~valueer. HMX (siklotetrametileentetranitramien) is as die aangewese brisantstofkomponent van die PBX geldentifiseer, terwyl 'n verskeidenheid van polimere in verhoudings tussen 3% en 10% (m/m) daarmee gebind en verder ondersoek is. Twee fluoropolimere, 'n poli-uretaan, polistireen en twee blokpolimere is as sodanige binders ondersoek. Kritieke toepassingsvereistes waaraan die PBX-formulerings moet voldoen, is geldentifiseer en die formulerings is aan die hand van hul prestasies ten opsigte van hierdie kri teria ,· beoordeel. Hierdie beoordelingskri teria slui t fisiese, chemiese, termiese, stabiliteits- en werkverrigtingseienskappe, asook relevante aspekte van die vervaardigings- en persprosesse in. Eenduidige af leidings rakende die respons van die PBX ten opsigte van die geselekteerde stimuli word gemaak, waaruit HXCX 9501 (95% bimodale HMX plus 5% Stireen-butadieen-stireen-binder) as die aangewese formulering geldentifiseer is.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49639
This item appears in the following collections: