ITEM VIEW

An evaluation of HIV/AIDS knowledge and attitudes of Nkonkobe Municipality employees in the Eastern Cape province

dc.contributor.advisorLaas, A.en_ZA
dc.contributor.authorTyilo, Phelicia Nonzukisoen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Science. Dept. of Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:31:44Z
dc.date.available2012-08-27T11:31:44Z
dc.date.issued2008-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/49407
dc.descriptionThesis (MPhil) -- Stellenbosch University, 2008.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The objectives of this study were to determine the knowledge and attitudes of Nkonkobe municipality employees about HIV/AIDS, to identify the strengths and weaknesses in the municipality’s existing HIV/AIDS initiatives and to evaluate what information is needed to enhance the employees’ HIV/AIDS knowledge and attitudes. A non-experimental quantitative research design was used in this study with a sample of 40 Nkonkobe municipality employees. Overall the respondents indicated to have good knowledge and positive attitudes towards HIV/AIDS and people living with it. There are, however, the following concerns: a) some respondents are not sure about basic modes of HIV transmission and whether there is a difference between HIV and AIDS; b) some respondents tend to be ignorant towards HIV/AIDS, not interested or trying to avoid the topic. These concerns need to be addressed to enhance the employees’ HIV/AIDS knowledge and attitudes. The results showed that there are currently no existing HIV/AIDS initiatives at Nkonkobe municipality and that there is a definite need for that to make information available to employees.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om die kennis en houdings van Nkonkobe munisipaliteit werknemers rondom MIV/VIGS vas te stel, die sterk- en swakpunte van die munisipaliteit se huidige MIV/VIGS inisiatiewe te identifiseer en om vas te stel watter inligting nodig is om die werknemers se kennis en houdings rondom MIV/VIGS te verbeter. ‘n Nie-eksperimentele kwantitatiewe navorsingsontwerp is in die studie gebruik, met ‘n steekproef van 40 Nkonkobe munisipaliteit werknemers. Die deelnemers het oor die algemeen goeie kennis en positiewe houdings gehad rakende MIV/VIGS en mense wat daarmee leef. Daar is egter kommer rakende die volgende: a) sommige deelnemers is nie seker oor die basiese maniere van MIV-oordrag en of daar ‘n verskil tussen MIV en VIGS is nie; b) sommige deelnemers blyk oningelig oor MIV/VIGS te wees, hulle stel nie belang nie of probeer die onderwerp vermy. Hierdie punte moet aangespreek word om die werknemers se kennis en houdings rondom MIV/VIGS te verbeter. Die resultate het getoon dat daar huidiglik geen MIV/VIGS inisiatiewe by die Nkonkobe munisipaliteit bestaan nie en dat daar ‘n definitiewe behoefte daarvoor is sodat inligting aan die werknemers beskikbaar gestel kan word.af_ZA
dc.format.extent29 p.
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectAIDS (Disease) -- South Africa -- Eastern Cape -- Public opinionen_ZA
dc.subjectHIV infections -- South Africa -- Eastern Cape -- Public opinionen_ZA
dc.subjectMunicipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape -- Attitudesen_ZA
dc.subjectHealth attitudes -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectHIV-positive persons -- Employment -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectAIDS (Disease) -- Patients -- South Africa -- Eastern Capeen_ZA
dc.subjectDissertations -- Industrial psychologyen_ZA
dc.subjectTheses -- Industrial psychologyen_ZA
dc.subjectDissertations -- HIV/AIDS managementen_ZA
dc.subjectTheses -- HIV/AIDS managementen_ZA
dc.titleAn evaluation of HIV/AIDS knowledge and attitudes of Nkonkobe Municipality employees in the Eastern Cape provinceen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW