An evaluation of HIV/AIDS knowledge and attitudes of Nkonkobe Municipality employees in the Eastern Cape province

Tyilo, Phelicia Nonzukiso (2008-03)

Thesis (MPhil) -- Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The objectives of this study were to determine the knowledge and attitudes of Nkonkobe municipality employees about HIV/AIDS, to identify the strengths and weaknesses in the municipality’s existing HIV/AIDS initiatives and to evaluate what information is needed to enhance the employees’ HIV/AIDS knowledge and attitudes. A non-experimental quantitative research design was used in this study with a sample of 40 Nkonkobe municipality employees. Overall the respondents indicated to have good knowledge and positive attitudes towards HIV/AIDS and people living with it. There are, however, the following concerns: a) some respondents are not sure about basic modes of HIV transmission and whether there is a difference between HIV and AIDS; b) some respondents tend to be ignorant towards HIV/AIDS, not interested or trying to avoid the topic. These concerns need to be addressed to enhance the employees’ HIV/AIDS knowledge and attitudes. The results showed that there are currently no existing HIV/AIDS initiatives at Nkonkobe municipality and that there is a definite need for that to make information available to employees.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studie was om die kennis en houdings van Nkonkobe munisipaliteit werknemers rondom MIV/VIGS vas te stel, die sterk- en swakpunte van die munisipaliteit se huidige MIV/VIGS inisiatiewe te identifiseer en om vas te stel watter inligting nodig is om die werknemers se kennis en houdings rondom MIV/VIGS te verbeter. ‘n Nie-eksperimentele kwantitatiewe navorsingsontwerp is in die studie gebruik, met ‘n steekproef van 40 Nkonkobe munisipaliteit werknemers. Die deelnemers het oor die algemeen goeie kennis en positiewe houdings gehad rakende MIV/VIGS en mense wat daarmee leef. Daar is egter kommer rakende die volgende: a) sommige deelnemers is nie seker oor die basiese maniere van MIV-oordrag en of daar ‘n verskil tussen MIV en VIGS is nie; b) sommige deelnemers blyk oningelig oor MIV/VIGS te wees, hulle stel nie belang nie of probeer die onderwerp vermy. Hierdie punte moet aangespreek word om die werknemers se kennis en houdings rondom MIV/VIGS te verbeter. Die resultate het getoon dat daar huidiglik geen MIV/VIGS inisiatiewe by die Nkonkobe munisipaliteit bestaan nie en dat daar ‘n definitiewe behoefte daarvoor is sodat inligting aan die werknemers beskikbaar gestel kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49407
This item appears in the following collections: