• Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die Univeristeit van Stellenbosch 

      Augustyn, J. C. D.; De Villiers, W. S.; Raubenheimer, I. Van W.; Van Biljon, I. J. (AOSIS OpenJournal, 1978-11)
      Die aanbieding van Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch gaan sover terug as 1943 toe daar binne die Departement Sielkunde met 'n afsonderlike kursus in Bedryfsielkunde vir B.Comm.-studente 'n begin gemaak ...