• Weak factor automata : the failure of failure factor oracles? 

   Cleophas, Loek; Kourie, Derrick G.; Watson, Bruce W. (South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists, 2014-08)
   In indexing of, and pattern matching on, DNA and text sequences, it is often important to represent all factors of a sequence. One efficient, compact representation is the factor oracle (FO). At the same time, any classical ...
  • "Ek is ..." : oor die problematiek van enkelvoudige en meervoudige identiteit 

   Lategan, Bernard C. (LitNet, 2014-08)
   Enkelvoudige identiteitsvorming vervul ’n noodsaaklike funksie in die individuele ontwikkeling en sosiale interaksie van mense. Hierdie soort identiteitsvorming gaan egter met inherente beperkinge gepaard wat dit as ...