Transcending the "peace vs. justice" debate: a multidisciplinary approach to transitional justice (sustainable peace) in Northern Uganda after the International Criminal Court’s involvement in 2004

Nielsen, Magnus Rynning (2010-03)

Thesis (MA (Political Science))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Based on the work of leading theorists within peace and conflict studies, this thesis develops a theoretical framework in order to analyse the seemingly deadlocked ‘peace vs. justice’ debate to explore the possibility of expanding the perspectives in a combined approach. It finds that the debate is based on a narrow perception of both concepts, where they are perceived as negotiations and punishment respectively. Only through applying such a combined approach is it thereby possible to move beyond this current situation. This theoretical framework is then applied on the case of the ongoing conflict in Northern Uganda, where the empirical aspects of this debate have lasted for the longest period of time since the International Criminal Court’s involvement in 2004. With basis in the Juba peace agreement from 2008 that would have balanced retributive and restorative forms of justice, this study finds that the only way to create sustainable peace is by striking a balance between the transitional justice mechanisms of the ICC, conditional amnesties and more traditional forms of justice in the affected communities in Northern Uganda.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Op grond van die werk van voorste teoretici op die gebied van vrede- en konflikstudie, ontwikkel hierdie tesis teoretiese raamwerk vir die ontleding van die oënskynlik vasgevalle debat tussen vrede en geregtigheid, ten einde die moontlike verbreding van perspektiewe met behulp van 'n gekombineerde benadering te ondersoek. Die studie bevind dat die debat tussen vrede en geregtigheid op 'n baie eng opvatting van dié twee konsepte berus, naamlik dié van onderhandeling en straf onderskeidelik. Slegs deur 'n gekombineerde benadering toe te pas, is dit dus moontlik om die huidige toedrag van sake te bowe te kom. Die teoretiese raamwerk van die studie is vervolgens op die voortslepende konflik in Noord-Uganda toegepas, waar die empiriese aspekte van dié debat steeds sedert die betrokkenheid van die Internasionale Strafhof in 2004 voorkom. Met die Juba-vredesooreenkoms van 2008 as uitgangspunt, wat veronderstel was om 'n balans te vind tussen vergeldende en herstellende vorme van geregtigheid, bevind dié studie dat volhoubare vrede slegs bereik kan word deur 'n gebalanseerde kombinasie van die Internasionale Strafhof se oorgangsgeregtigheidsmeganisme, voorwaardelike amnestie, en meer tradisionele vorme van geregtigheid in die geaffekteerde Noord-Ugandese gemeenskappe.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/4364
This item appears in the following collections: