The potential of sustainable agricultural practices to enhance soil carbon sequestration and improve soil quality

Date
2010-03
Authors
Moloto, K. P.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Sustainable agricultural management practices have a profound impact on soil carbon sequestration. The amount of carbon that can be stored in a given soil is influenced by climate, soil type, and the quality and quantity of organic inputs. Together, the interactive effect of these factors determines the Soil Organic Content (SOC). Sustainable agricultural management practices influencing Soil Organic Matter (SOM) include application of organic amendments, conservation tillage, and use of cover crops, crop rotations, crop residue management, and nutrient management. Increasing SOC enhances soil quality, reduces soil erosion, and increases agricultural productivity with considerable on-farm and off-farm benefits. To assess how management practices affect SOC, two case studies were conducted in Yavatmal district of Maharashtra in India and Lynedoch near Stellenbosch. The first case study examined the differences in SOC content on four farms each managed with 13 different sustainable agricultural techniques and one farm managed under conventional management practices. The second case study investigated the SOC differences between an organic and a conventional vegetable farm. The results of both studies show that farms that are managed under sustainable agricultural practices generally contain higher SOC content than farms that are managed under conventional agricultural practices.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Om te bepaal hoe bestuurspraktyke Grondlikke Organise Koolstoff raak, is twee gevallestudies in die distrikte Yavatmal in Maharashtra, Indië, en Lynedoch buite Stellenbosch uitgevoer. Die eerste gevallestudie het die verskille in Grondlikke Organise Koolstoff -inhoud bekyk op vier plase waar 13 verskillende Volhoubare landboubestuurspraktyke het ‟n diepgaande impak op grondkoolstof-beslaglegging. Die hoeveelheid koolstof wat binne gegewe grond gestoor kan word, word deur klimaat, grondsoort en die gehalte en hoeveelheid organiese toevoer beïnvloed. Saam bepaal die interaktiewe effek van vermelde faktore die Grondlikke Organise Koolstoff -inhoud. Volhoubare landboubestuurspraktyke wat Grondlikke Organise Materiaal beïnvloed, sluit in die toediening van organiese verbeterings, bewaringsgrondbewerking, die gebruik van dekkingsoeste, oesrotasies, die hantering van oesresidu en voedingstofbestuur. Vermeerdering van Grondlikke Organise Koolstoff verhoog grondgehalte, verminder gronderosie en vermeerder landbouproduktiwiteit met aansienlike voordele op en verwyderd van die plaas. volhoubare landboutegnieke in die bestuurproses toegepas word, en een plaas wat volgens konvensionele bestuurspraktyke bedryf word. Met die tweede gevallestudie is ondersoek gedoen na die Grondlikke Organise Koolstoff -verskille tussen ‟n organiese en ‟n konvensionele groenteplaas. Die uitslae van albei studies dui daarop dat plase wat volgens volhoubare landboupraktyke bestuur word oor die algemeen hoër Grondlikke Organise Koolstoff-inhoud aantoon in vergelyking met plase wat volgens konvensionele landboupraktyke bedryf word.
Description
Thesis (MPhil (Sustainable Development, Planning and Management))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Sustainable agriculture, Agricultural innovations, Carbon sequestration, Soils -- Carbon content, Dissertations -- Public management and planning, Theses -- Public management and planning
Citation