Intelligence analysis in the knowledge age : an analysis of the challenges facing the practice of intelligence analysis

Duvenage, Magdalena Adriana (2010-03)

Thesis (MPhil (Information Science))--University of Stellenbosch, 2010.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The intelligence community throughout the world is still reeling after several intelligence failures. Proposals to improve Intelligence Analysis have had little impact as analysts, their managers and their organisations continue to cling to outdated threat perceptions, methodologies and organisational structures and cultures. This thesis looks through the lens of Knowledge Management at the various challenges that the Intelligence Analysis practice is faced with in the Knowledge Age. Firstly, theories and concepts from Intelligence Analysis are challenged when compared with those in Knowledge Management and the possibility of applying new vocabularies in intelligence is discussed. The second challenge intelligence analysts face is to understand and adapt to the changed world with its connected, non-linear and rapidly enfolding events and patterns which broadens their scope to a multi-faceted, complex and multi-disciplinary threat picture. The third challenge is to re-look the existing analytical methodologies, tools and techniques, realising that these are most probably inadequate in a complex environment. The fourth challenge Intelligence Analysis faces is to reach out to other disciplines and assess how new analytical techniques, both intuitive and structured, as well as cognitive models, collaborative and organisational structure concepts from within the Knowledge Management discipline can improve Intelligence Analysis’ grasp of the Knowledge Age. In conclusion, it is argued that intelligence analysts might be ready to reinvent themselves to address Knowledge Age issues, but that intelligence organisations are not able to support a new intelligence paradigm while still clinging to threat perceptions and structures befitting the Cold War.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die internasionale intelligensie gemeenskap steier steeds na verskeie intelligensie terugslae die afgelope dekade. Voorstelle om intelligensie analise te verbeter het weinig impak terwyl analiste, hulle bestuurders en organisasies voortgaan om vas te hou aan uitgediende bedreigingsperspesies, analitiese metodes en organisatoriese strukture en kulture. Deur die lens van Kennis Bestuur, poog hierdie verhandeling om die verskeie uitdagings wat die Intelligensie Analise praktyk in die Kennis Era in die gesig staar, te identifiseer. Eerstens word bestaande teorieë en konsepte in Intelligensie Analise met dié in Kennis Bestuur vergelyk en die moontlikheid van ‘n nuwe woordeskat vir intelligensie word bespreek. Die tweede uitdaging vir intelligensie analiste is om by die nuwe wêreld en versnellende verandering aan te pas. Hulle word nou gekonfronteer met ‘n bedreigingsprent wat veelvlakkig, kompleks en multi-dissiplinêr is. Die derde uitdaging is om die bestaande analitiese metodologiëe, hulpmiddels en tegnieke te herwaardeer in die lig van hierdie nuwe wêreld. Die vierde uitdaging is om na ander dissiplines, insluitend dié van Kennis Bestuur, uit te reik sodat Intelligensie Analise verbeter kan word deur die toepassing van hierdie dissiplines se analitiese metodes (beide intuitief en gestruktureerd), hul kognitiewe en samewerkings modelle, sowel as organisasie struktuur konsepte. Laastens word geargumenteer dat Intelligensie Analiste dalk gereed is om hulself te vernuwe, maar dat hul intelligensie organisasies nie ‘n nuwe intelligensie paradigma kan ondersteun terwyl hulle voortgaan om bedreigingspersepsies, strukture en bestuurbeginsels toe te pas wat eerder by die Koue Oorlog tuis hoort nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/3087
This item appears in the following collections: