ITEM VIEW

Intelligence, motivation and personality as predictors of training performance in the South African Army Armour Corps

dc.contributor.advisorDe Kock, F.S.en_ZA
dc.contributor.authorDijkman, Joyen_ZA
dc.contributor.otherUniversity of Stellenbosch. Faculty of Economic and Management Sciences. Dept. of Industrial Psychology.
dc.date.accessioned2009-11-26T08:58:57Zen_ZA
dc.date.accessioned2010-06-01T09:01:35Z
dc.date.available2009-11-26T08:58:57Zen_ZA
dc.date.available2010-06-01T09:01:35Z
dc.date.issued2009-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/2917
dc.descriptionThesis (MComm (Industrial Psychology))--University of Stellenbosch, 2009.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: It is well documented that intelligence (g, or general cognitive ability) is one of the best predictors of job and training performance (Ree, Earles & Teachout, 1994; Schmidt & Hunter, 1998). However, research evidence suggests that its predictive validity can be incremented by measures of personality and motivation. In this study, measures of general cognitive ability, training motivation and personality were administered to South African Army trainee soldiers (N = 108) to investigate the ability of the measures to predict training performance criteria. Hierarchical multiple regression was used to investigate the relationship between the predictor composites and two composites of training performance. Multiple correlations of .529 (p < .01) and .378 (p < .05) were obtained for general soldiering training proficiency and core technical training proficiency respectively. Findings reveal different prediction patterns for the two criteria, as general cognitive ability contributed to significantly predicting the criterion of general soldiering training performance, but not core technical training proficiency. Similarly, training motivation and openness to experience were not found to predict general soldiering training proficiency, but predicted core technical training proficiency. Therefore, the results indicate that the addition of motivation to a model already containing measures of general cognitive ability does add incremental validity; R2 increased from .051 to .109 (p < .05). Adding personality to a model already containing general cognitive ability and motivation also explains additional variance; R2 increased from .109 to .143, although this change was marginal (p = .055). Furthermore, evidence of interaction between intelligence and training motivation was found when predicting training performance, as motivation influenced performance only for individuals with lower intelligence scores. The implications of the results are discussed and areas for further research are highlighted.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Verskeie studies toon aan dat intelligensie (g, of algemene kognitiewe vermoë) een van die beste voorspellers is van prestasie ten opsigte van werk en opleiding (Ree, Earles & Teachout, 1994; Schmidt & Hunter, 1998). Navorsingsbewyse dui egter ook aan dat hierdie voorspellingsgeldigheid verhoog kan word deur die toevoeging van metings van persoonlikheid en motivering. In die huidige studie, is metings van algemene kognitiewe vermoë, opleidingsmotivering en persoonlikheid afgeneem op soldate onder opleiding in the Suid Afrikaanse Leër (N = 108). Die doel hiermee was om te bepaal tot watter mate hierdie metings saam opleidingsprestasie voorspel. Hiërargiese meervoudige regressie-ontleding was gebruik om die verband tussen die voorspellersamestellings en twee opleidingprestasiekriteria te bepaal. Meervoudige korrelasies van .529 (p <. 01) en .378 (p < .05) was onderskeidelik verkry vir Algemene Krygsopleidingsprestasie (GSTP) en Tegniese Korpsopleidingsprestasie (CTTP), onderskeidelik. Die resultate toon verder verskillende voorspellingspatrone vir hierdie twee kriteriummetings. Eerstens, het algemene kognitiewe vermoë beduidend bygedra tot die voorspelling van GSTP, maar nié tot CTTP nie. Verder het opleidingsmotivering en persoonlikheid (oopheid tot ervaring) nie GSTP voorspel nie, maar wél CTTP. Met ander woorde, die resultate dui aan dat die toevoeging van motivering tot ‘n model wat reeds metings van algemene kognitiewe vermoë bevat, wel inkrementele geldigheid tot gevolg het; R2 het toegeneem vanaf .051 tot .109 (p < .05). Die toevoeging van persoonlikheid tot ‘n model wat reeds algemene kognitiewe vermoë en motivering bevat, verklaar ook addisionele variansie; R2 het toegeneem vanaf .109 tot .143, alhoewel hierdie inkrementering slegs marginaal (p = .055) was. Laastens, is bewyse van ‘n interaksie-effek tussen intelligensie en opleidingsmotivering gevind in die voorspelling van opleidingsprestasie. Daar is bevind dat motivering prestasie slegs beïnvloed het vir individue met laer intelligensietellings. Die implikasies van die resultate word bespreek en areas vir verdere navorsing word aangedui.en_ZA
dc.language.isoenen_ZA
dc.publisherStellenbosch : University of Stellenbosch
dc.subjectTrainingen_ZA
dc.subjectMotivationen_ZA
dc.subjectIntelligenceen_ZA
dc.subjectIncremental Validityen_ZA
dc.subjectDissertations -- Industrial psychologyen
dc.subjectTheses -- Industrial psychologyen
dc.subjectSoldiers -- Training of -- South Africa --Evaluation
dc.titleIntelligence, motivation and personality as predictors of training performance in the South African Army Armour Corpsen_ZA
dc.typeThesis
dc.rights.holderUniversity of Stellenbosch


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW