Monte Carlo simulation of direction sensitive antineutrino detection

Date
2010-03
Authors
Blanckenberg, J. P (Jacobus Petrus)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Neutrino and antineutrino detection is a fairly new eld of experimental physics, mostly due to the small interaction cross section of these particles. Most of the detectors in use today are huge detectors consisting of kilotons of scintilator material and large arrays of photomultiplier tubes. Direction sensitive antineutrino detection has however, not been done (at the time of writing of this thesis). In order to establish the feasibility of direction sensitive antineutrino detection, a Monte Carlo code, DSANDS, was written to simulate the detection process. This code focuses on the neutron and positron (the reaction products after capture on a proton) transport through scintilator media. The results are then used to determine the original direction of the antineutrino, in the same way that data from real detectors would be used, and to compare it with the known direction. Further investigation is also carried out into the required amount of statistics for accurate results in an experimental eld where detection events are rare. Results show very good directional sensitivity of the detection method.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Neutrino en antineutrino meting is 'n relatief nuwe veld in eksperimentele sika, hoofsaaklik as gevolg van die klein interaksie deursnee van hierdie deeltjies. Die meeste hedendaagse detektors is massiewe detektors met kilotonne sintilator materiaal en groot aantalle fotovermenigvuldiger buise. Tans is rigting sensitiewe antineutrino metings egter nog nie uit gevoer nie. 'n Monte Carlo kode, DSANDS, is geskryf om die meet proses te simuleer en sodoende die uitvoerbaarheid van rigting sensitiewe antineutrino metings vas te stel. Hierdie kode fokus op die beweging van neutrone en positrone (die reaksie produkte) deur die sintilator medium. Die resultate word dan gebruik om die oorspronklike rigting van die antineutrino te bepaal, soos met data van regte detektors gedoen sou word, en te vergelyk met die bekende oorspronklike rigting van die antineutrino. Verder word daar ook gekyk na die hoeveelheid statistiek wat nodig sal wees om akkurate resultate te kry in 'n veld waar metings baie skaars is. Die resultate wys baie goeie rigting sensitiwiteit van die meet metode.
Description
Thesis (MSc (Physics))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Direction sensitive antineutrinos, Dissertations -- Physics, Theses -- Physics
Citation