Modelling and performance evaluation of an HV impulse test arrangement with HVDC bias

Shifidi, S. K. (2009-12)

Thesis (MScEng (Electrical and Electronic Engineering))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: From a systems operation and design perspective, it is important to understand the behaviour of HVDC system insulation when presented with high voltage transients, such as induced by lightning and switching operations. Therefore, this thesis investigates the design, operation and performance of a circuit arrangement that can be used in high voltage laboratories to generate impulse voltage waveforms superimposed on a dc bias voltage. The circuit arrangement consists of an impulse generator and a dc source that supplies continuous dc voltage to stress the test object, which can be any type of insulator, i.e. composite, porcelain, glass, gap arrangements, etc. The composite waveform obtained from the test arrangement is used experimentally to investigate the impulse flashover of insulators. For modelling and analysis purposes, the test circuit was transformed to a Laplace equivalent in order to derive the applicable nodal voltage equations. After substitution of circuit parameter values, the voltage equations are then transformed to time domain equations that predict the time-domain behaviour of the circuit. To validate this mathematical approach, the voltage waveforms obtained with this mathematical model is compared with the waveforms measured under laboratory conditions and also with waveforms simulated with HSPICE software. These comparisons are performed using graphical representations. Good correlation was obtained and the results are presented in this thesis. The final stage of this thesis discusses the application of the designed test arrangement for flashover and withstands tests on a silicon rubber insulator. The determination of the flashover values is done by using the existing statistical methods. The insulator was tested under dry conditions and also under polluted wet conditions for both positive and negative impulses compared to the DC bias voltage polarity. The results show that the dc bias voltage does not affect the total voltage flashover of the insulator significantly. It was also observed that wetting affects the flashover for negative impulse more severely, while the influence of wetting is minimal with positive impulse voltages

AFRIKAANSE OPSOMMING: Vanuit ‘n stelselbedryf en ontwerp perspektief, is dit is belangrik om die gedrag van HSGS stelsels te verstaan wanneer dit onderwerp word aan hoogspanning oorgangsverskynsels soos veroorsaak deur weerlig en skakeloperasies. Daarom ondersoek hierdie tesis die ontwerp, werking en werkverrigting van ‘n stroombaanopstelling wat gebruik kan word in hoogspanningslaboratoriums om impulsspannings gesuperponeer op gelykspanning voorspannings op te wek. Die stroombaan bestaan uit ’n impulsgenerator en ‘n gs-bron wat die langdurige gs-spanning voorsien aan die toetsvoorwerp, wat enige tipe isolator kan wees. bv. porselein, glas, gapings, ens. Die saamgestelde golfvorm wat met die toetsopstelling verkry word, is eksperimenteel gebruik om die impulsoorvonking van isolators te ondersoek. Vir die doel van modellering and analise, is die stroombaan na ‘n Laplace ekwivalent getransformeer om die toepaslike knooppunt spanningsvergelykings af te lei. Na substitusie van die stroombaan parameter waardes, word die spanningsvergelykings getransformeer na die tydgebied vergelykings wat die tydgebied gedrag van die stroombaan voorspel. Om die wiskundige benadering te toets, word die spanningsgolfvorms wat met die wiskundige model voorspel word, vergelyk met golfvorms wat onder laboratorium toestande gemeet is en ook met golfvorms wat met HSPICE programmatuur gesimuleer is. Hierdie vergelykings word gedoen met behulp van grafiese voorstellings. Goeie korrelasie is verkry en die resultate word in die tesis gegee. Die finale stadium van hierdie tesis bespreek die toepassing van die ontwerpte toetsopstelling vir oorvonk- en weerstaantoetse op ‘n silikonrubber isolator. Die bepaling van die oorvonkwaardes word gedoen deur bestaande statistiese metodes te gebruik. Die isolator is onder droë en nat besoedelde toestande gedoen, vir beide positiewe sowel as negatiewe impulse met verwysing na die GS voorspan spanning. Die resultate toon dat die gsvoorspanning nie die oorvonkspanning van die isolator beïnvloed nie. Dit is ook waargeneem dat die benatting die oorvonking neer beïnvloed met ‘n negatiewe impuls terwyl die invloed minimaal is met positiewe impulsspannings.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/2722
This item appears in the following collections: