ITEM VIEW

Die wiskundige grondslag van die bedryfslogistiek as studiegebied

dc.contributor.authorPienaar, Wessel J.en_ZA
dc.date.accessioned2012-06-28T12:56:49Z
dc.date.available2012-06-28T12:56:49Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationPienaar, W.J. 2006. Die wiskundige grondslag van die bedryfslogistiek as studiegebied. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, 25(2):111-123, doi:10.4102/satnt.v25i2.151.en_ZA
dc.identifier.issn2222-4173 (online)
dc.identifier.issn0254-3486 (print)
dc.identifier.otherdoi:10.4102/satnt.v25i2.151
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/21491
dc.descriptionThe original publication is available at http://www.satnt.ac.zaen_ZA
dc.description.abstractThis article describes the meaning of the word logistics, outlines its mathematical basis and explains the meaning thereof as a contemporary field of study. The concept of logistics management is described in a business context and the strategic, tactical and operational tiers thereof are identified. The relationship that exists between systems analysis and logistics management is indicated. The role and essence of operations research in logistics decisionmaking are described. The most pertinent operations research topics in the field of logistics as well as the mathematical competencies a logistician should possess, are identified.en_ZA
dc.description.abstractHierdie artikel beskryf die gebruik van die term logistiek, dui die wiskundige grondslag daarvan aan en verklaar die hedendaagse betekenis daarvan as ’n studiegebied. Die konsep logistieke bestuur word in ’n bedryfskonteks beskryf en die strategiese, taktiese en operasionele vlakke daarvan word geïdentifiseer. Daar word ’n uiteensetting gegee van die samehang van stelselontleding en logistieke bestuur. Die rol en noodsaak van operasionele navorsing in logistieke besluitneming word verduidelik. Die pertinentste onderwerpe van operasionele navorsing in die logistieke veld asook die wiskundige bevoegdhede waaroor ’n logistikus moet beskik, word geïdentifiseer.af_ZA
dc.description.sponsorshipjfl2012
dc.format.extentp. 111-123
dc.language.isoaf_ZAen_ZA
dc.publisherAOSISen_ZA
dc.subjectBusiness logisticsen_ZA
dc.subjectBusiness logistics -- Mathematical aspectsen_ZA
dc.titleDie wiskundige grondslag van die bedryfslogistiek as studiegebieden_ZA
dc.title.alternativeThe mathematical basis of business logistics as a field of studyaf_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublishers' Versionen_ZA
dc.rights.holderAuthor retain the copyrighten_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW