An investigation into the relationship between the impact of HIV/AIDS on children and the changing role of educators in Dalindyebo Hich School in the Mthatha District, Eastern Cape

Ntshangase, Gloria Ntombovuyo (2007-03)

Assignment (MPhil)--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: I have been moved by the effect HIV and Aids have on learners and educators. More and more children are affected either as they are HIV-infected or a family member is HIVinfected. Educators therefore have begun to come into increased contact with infected and affected learners at school and must be prepared to deal with the effects of the disease in the classroom. It is from the above situation that I researched about the changing role of educators due to the effects of HIV and Aids on learners. My research looked into the readiness of educators to cope with HIV and Aids inside and outside the classroom. I also looked at the diverse issues affecting children infected with and affected by HIV and Aids like the need to work and care for ill adults, trauma related to the illness and death of a family member and discrimination and stigma they suffer at school. I also looked at the impact of HIV on education. In conclusion, recommendations regarding the provision of social and emotional care and support to infected and affected learners are made. Recommendations on teacher education programmes that will equip educators with appropriate skill are also made.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Ek is deur die effek van MIV en VIGS op leerders en onderwysers geraak. Meer en meer kinders word geaffekteer, óf wie self met MIV geinfekteer is, óf as deel van 'n gesin met 'n HIV-geinfekteerde lid. Opvoeders is dus al hoe meer in kontak met geinfekteerde en geaffekteerde leerders in die skool en moet voorbereid wees om die gevolge van hierdie siekte te konfronteer. Dit is in die konteks van hierdie situasie dat ek navorsing gedoen het oor die veranderende rol van opvoeders weens die effekte van MIV en VIGS op leerders. My navorsing het gekyk na hoe gereed onderwysers is om met MIV en VIGS binne en buite die klaskamer te wedywer. Daar is ook gekyk na die diverse kwessies wat kinders wie geinfekteer of geaffekteeer is deur MIV en VIGS konfronteer, soos die behoefte om te werk en om vir siek ouers te sorg, trauma verwant aan die sieke of dood van 'n gesinslid, en diskriminasie en stigma wat hulle in die skool ondervind. Daar is ook gekyk na die impak van MIV op onderwys. Aanbevelings is gemaak met betrekking tot die voorsiening van sosiale en emosionele sorg en steun aan geinfekteerde en geaffekteerde leerders. Aanbevelings word ook gamaak oor opvoedingsprogramme vir onderwysers wat hulle met geskikte vaardighede sal toerus.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/20885
This item appears in the following collections: