Vooruitsigte van die Afrikaanse tydskrifmark : die lewenskragtigheid van Afrikaans, en hoe dit manifesteer in die lewenskragtigheid van Afrikaanse tydskrifte oor die korttermyn

Date
2007-03
Authors
Nanny, Pia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: After South Africa’s transition to democracy in 1994, many Afrikaans-speaking people were worried that their language might not survive, especially in a country where English became the accepted lingua franca. However, since 1999 a large number of Afrikaans magazines have entered the market. Publishers and marketers have realized the magazine-reading Afrikaans market is affluent and willing to use their spending power to read their language. Contrary to Afrikaans, the other indigenous languages have not proven themselves to be as marketable. Even though these languages are spoken by the biggest part of the South African population, they are mainly used in the speakers’ private spheres. In a country where most Afrikaans speaking people are bilingual and many South Africans are able to understand English, the question is: Why has Afrikaans not followed the same route as the other indigenous languages, and might it still go that way if its future is left to be determined by market influences? The focus of this study is on the origin and the development of the Afrikaans publishing market, with specific emphasis on magazines. Afrikaans’ position in the community and the economy of the Afrikaans magazine market will also be discussed. The study aims to answer the question: Is it still economically viable to publish in Afrikaans and what are the Afrikaans magazine publishing market’s prospects for the next five to ten years. The researcher comes to the conclusion that it is still very profitable to publish Afrikaans magazines. A publication’s success will be determined by whether it satisfies a need, whether it has a sound business model and whether advertisers are willing to use the publication as an advertising medium. It is up to magazines to convince advertisers to advertise in Afrikaans or to be willing to accept English ads. The less affluent Afrikaans-speaking market could be considered a future market for magazine publishers.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Kort ná Suid-Afrika se oorgang na demokrasie in 1994 het onder Afrikaanssprekendes kommer ontstaan dat hul taal sou verdwyn, veral toe Engels as die algemene gebruikstaal in die openbare sfeer na vore getree het. Die getal Afrikaanse tydskrifte op die Suid-Afrikaanse mark het egter sedert 1999 toegeneem. Uitgewers en bemarkers het besef die Afrikaanssprekende tydskrifmark is welvarend en Afrikaanssprekendes is bereid om hul koopkrag te gebruik om hul te taal te lees. In teenstelling met Afrikaans het die ander inheemse tale nie dieselfde bemarkbaarheid getoon nie. Hoewel die tale ’n aansienlike moedertaalbasis het, word dit grotendeels in die sprekers se private sfere gebruik. In ’n land waar die meeste Afrikaanssprekendes tweetalig is en ’n groot persentasie van die bevolking Engels magtig is, is die vraag waarom Afrikaans nie dieselfde roete gevolg het as die ander inheemse tale nie en of dit dalk nog daardie roete sal volg indien sy voortbestaan aan markkragte oorgelaat word. Die fokus van hierdie navorsing is op die Afrikaanse tydskrifbedryf – die ontwikkeling en groei van die Afrikaanse tydskrifmark en die ontstaan van nuwe Afrikaanse titels. Die fokus is dus terselfdertyd onvermydelik ook op Afrikaans se posisie in die samelewing. Laastens is die fokus op die ekonomie van die Afrikaanse tydskrifbedryf. Dit is steeds ’n sake-onderneming, en moet dus winsgewend wees. Die studie wil dus vasstel watter faktore ’n rol speel in die lewenskragtigheid van die Afrikaanse uitgewersbedryf. Die sentrale navorsingsvraag is: Is dit steeds ekonomies lewensvatbaar om in Afrikaans te publiseer, en wat is die Afrikaanse uitgewersmark se vooruitsigte vir die volgende vyf tot tien jaar? Die studie kom tot die gevolgtrekking dat dit tans baie voordelig is om in Afrikaans te publiseer. ’n Publikasie se oorlewing sal egter afhang van of dit ’n behoefte onder lesers bevredig, van ’n goeie sakemodel en veral die bereidwilligheid van adverteerders om die tydskrif as advertensiemedium te gebruik. Die onus rus op die tydskrifbedryf om óf die adverteerders te oortuig om Afrikaanse kopie te skep óf bereid te wees om ter wille van die ekonomiese oorlewing van die produk Engelse advertensies te aanvaar. Die studie bevind ook dat die minder welvarende Afrikaanssprekende bevolking as ’n toekomstige mark beskou kan word en tydskrifte kan daar moontlik na die sukses van koerante kyk.
Description
Assignment (MPhil)--University of Stellenbosch, 2007.
Keywords
Afrikaans periodicals -- South Africa -- Marketing, Women's periodicals, Afrikaans -- Economic aspects -- South Africa -- Evaluation, Periodicals -- Publishing -- South Africa, Theses -- Journalism, Dissertations -- Journalism
Citation