Language errors in the use of English by two different dialect groups of Afrikaans first language-speakers employed by Nedbank : an analysis and possible remedy

Coetzee, Wena (2009-12)

Thesis (MPhil (General Linguistics))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The financial sector of South Africa is increasingly under pressure to ensure that the language used in all communication is aligned with international best practice and, furthermore, that the correct business terminology is applied. Standards of language proficiency and usage have, however, deteriorated over the past few years. This appears to be due mainly to lack of good language education at school level. In Nedbank, specifically, the language used by employees in written external communication is not always on par as is evident from the documentation that Nedbank Editorial and Language Services (Nels), the “language custodian” of the bank, has to edit and translate. Nels decided six years ago that, instead of rewriting all these documents, which is not timeor cost-efficient, to rather give business-writing training across the bank to enable Nedbank employees to increase their general writing proficiency of English. This study aims to establish whether there are discrepancies in the type of error made in English as used by Coloured Afrikaans mother tongue speakers and White Afrikaans mother tongue speakers in order to determine how to customise the business-writing training materials to the benefit of each cultural grouping in Nedbank.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die finansiële sektor in Suid-Afrika is toenemend onder druk om te verseker dat die taal wat in alle kommunikasie gebruik word in ooreenstemming is met internasionale “beste praktyk”, en verder dat die korrekte besigheidsterminologie gebruik word. Taalvaardigheids- en taalgebruiksvlakke het egter oor die afgelope aantal jare verswak, waarskynlik a.g.v. onvoldoende taalonderrig op skool. In Nedbank is die taalgebruik van werknemers in geskrewe eksterne kommunikasie nie altyd van ’n aanvaarbare standaard nie, soos duidelik blyk uit die dokumentasie wat Nedbank Editorial and Language Services (Nels), die bank se “taalbewaarder”, moet redigeer en vertaal. Nels het ses jaar gelede besluit om besigheidskryfkursusse vir die hele groep aan te bied, eerder as om al die eksterne kommunikasie oor te skryf, wat nie tyd- en koste-effektief is nie. Sodoende kan werknemers hulle algemene skryfvaardighede in Engels verbeter. Hierdie studie probeer vasstel of daar moontlike verskille is in die soort foute wat in Engels deur gekleurde Afrikaans-moedertaalsprekers en wit Afrikaans-moedertaalsprekers gemaak word, in ‘n poging om doeltreffende opleidingsmateriaal te ontwikkel vir elke kulturele groepering in Nedbank.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/2063
This item appears in the following collections: