A study of a feebate policy to reduce CO₂ emissions in the South African automotive industry

Date
2012-03
Authors
Du Plooy, Johann Leroux
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Globally, climate change is probably the biggest environmental challenge facing the world this century. To accommodate change, the South African government introduced a vehicle emission tax on 1 September 2010. However, the design of the vehicle emission tax focuses on consumers and it might not be most effective in reducing CO2 emissions to the desired level. Therefore, alternative initiatives need to be identified and implemented to address increasing CO2 emissions. A “feebate” policy is considered as a possible alternative to reduce CO2 emissions. A literature review was performed on the topic of “feebate” policies and current tax legislation that could encourage vehicle manufacturers to invest in energy-efficient technology aimed at reducing CO2 emissions. Based on the literature review, a qualitative empirical study was conducted by means of a questionnaire, which was distributed to nine vehicle manufacturers in South Africa. The study specifically focused on vehicle manufacturers as they have the opportunity to design, develop and introduce energy-efficient technology, which could reduce CO2 emissions. Results suggest that a “feebate” policy that leads to costs savings should be considered by government to encourage vehicle manufacturers to invest in energy-efficient technology in order to lower CO2 emissions. It was also noted that, in general, the provisions of the current Income Tax Act No. 58 of 1962 provides little incentive to encourage vehicle manufacturers to invest in energy-efficient technologies to reduce CO₂ emissions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Wêreldwyd is klimaatverandering waarskynlik die grootste uitdaging wat die wêreld in die gesig staar die eeu. Die Suid-Afrikaanse regering het op 1 September 2010 ʼn voertuig uitlatingsbelasting ingestel om verandering te akkommodeer. Aangesien die ontwerp van voertuig uitlatingsbelasting egter fokus op die verbruiker, is dit moontlik nie die effektiefste manier om CO2-uitlatings te verminder en tot ʼn aanvaarbare vlak nie. Dus moet alternatiewe inisiatiewe geïdentifiseer en geïmplementeer word om toenemende CO2-uitlatings aan te spreek. ʼn “Feebate” beleid word oorweeg as ʼn moontlike alternatief om CO2-uitlatings te verminder. ʼn Literatuurstudie is uitgevoer rakende die onderwerp van “feebate” beleide en huidige belastingwetgewing wat voertuigvervaardigers kan motiveer om te investeer in energie effektiewe tegnologie wat gemik is daarop om CO2-uitlatings te beperk. Gebaseer op die literatuurstudie is ʼn kwalitatiewe empiriese studie uitgevoer deur middel van ʼn vraelys, wat aan al nege voertuigvervaardigers in Suid-Afrika gestuur is. Die studie het spesifiek op voertuigvervaardigers gefokus, omrede hulle die geleentheid het om energie effektiewe tegnologie te ontwerp, te ontwikkel en voor te stel wat CO2-uitlatings kan verminder. Resultate dui daarop dat die regering ʼn “feebate” beleid, wat sal lei tot kostebesparing, behoort te oorweeg om sodoende voertuigvervaardigers te motiveer om in energie effektiewe tegnologie te investeer om CO2-uitlatings te verlaag. Daar is ook bevind dat die huidige Inkomstebelastingwet No. 58 van 1962 oor die algemeen min insentief verskaf om voertuigvervaardigers te motiveer om in energie effektiewe tegnologie te investeer om CO2-uitlatings te verlaag.
Description
Thesis (MAcc)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
CO₂ emissions -- Taxation -- South Africa, Automotive industry -- Taxation -- South Africa, Automobiles -- South Africa -- Fuel consumption -- Government policy, Dissertations -- Accountancy, Theses -- Accountancy
Citation