Fast analysis of a compound large reflector antenna

Date
2012-03
Authors
Alphonse, Stephanie
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The o set Gregorian dual re ector antenna is eminently well suited to a radio telescope antenna application as it o ers a narrow beam width pattern (i.e high gain) and good e ciency. The focus of this work is on the analysis of characteristics of such a Gregorian antenna. The design of the class of re ector antennas is normally based on the use of ray-optics, with this simpli ed approach being able to predict antenna performance based on approximate formulas for example the beam width against aperture size. However for compound antennas such as the Gregorian re ector there are several interdependent parameters that can be varied and this reduces the applicability of the simple ray-optic approach. It was decided that, if a fast enough analysis of a con guration can be found, the technique of design through interactive analysis would be viable. To implement a fast analysis of the main beam performance of such a Gregorian antenna, a solution algorithm has been implemented using a plane wave spectrum approach combined with a custom aperture integration formulation. As this is able to predict the beam performance within about a second on a PC, it is suitable for iterative design. To implement the iterative design in a practical manner a user interface has been generated that allows the user to interactively modify the geometry, see the physical layout, and then nd the antenna pattern. A complete working system has been realised with results comparing well to a reference solution. The limitations of the technique, such as its inaccuracy in predicting the side lobe structure, are also discussed.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die afset Gregoriaanse dubbelweerkaatser antenna is uiters gepas vir radioteleskoop toepassings aangesien dit 'n nou bundelwydte (ho e aanwins) en 'n goeie benuttingsgraad bied. Die fokus van hierdie werk is op die analise van die eienskappe van so 'n Gregoriaanse antenna. Die ontwerp van die klas van weerkaatsantennas is normaalweg gebaseer op straal-optika, waar hierdie vereenvoudigde tegniek, deur benaderde formules, gebruik kan word om antennawerkverrigting af te skat soos bv. die bundelwydte teen stralingsvlakgrootte. Vir saamgestelde antennas soos die Gregoriaanse weerkaatser is daar egter verskeie onafhanklike parameters wat verstel kan word en die toepaslikheid van die eenvoudige straal-optiese benadering verminder. Dit was besluit dat, indien die analise van die kon gurasie vinnig genoeg uitgevoer kon word, die tegniek van ontwerp deur interaktiewe analise werkbaar kan wees. Om 'n vinnige analise van die hoofbundelwerkverrigting van so 'n Gregoriaanse antenna te bewerkstellig, is 'n oplossingsalgoritme gemplementeer wat gebruik maak van 'n platvlakgolfspektrum benadering in kombinasie met 'n doelgemaakte stralingsvlakintegrasieformulering. Aangesien hierdie strategie die hoofbundel binne ongeveer 'n sekonde op 'n persoonlike rekenaar kan voorspel, is dit gepas vir iteratiewe ontwerp. Om die iteratiewe ontwerp op 'n praktiese wyse te implementeer is 'n gebruikerskoppelvlak geskep wat die gebruiker toelaat om, op 'n interaktiewe wyse, die geometrie aan te pas, die siese uitleg te sien en dan die stralingspatroon te bereken. 'n Volledige werkende stelsel is gerealiseer met resultate wat goed ooreenstem met 'n verwysingsoplossing. Die tekortkominge van die tegniek, soos die onakkuraatheid in die voorspelling van die sylobstruktuur, word ook bespreek.
Description
Thesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2012.
Keywords
Gregorian antennas -- Analysis, Reflector antennas, Dissertations -- Electronic engineering, Theses -- Electronic engineering
Citation