Innovation and the city in the era of the knowledge economy

Sibeko, Xhobani Phethelo (2012-03)

Thesis (MPhil-)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Innovation can be defined as a process whereby radical and incremental changes in thinking, in a process and in services lead to novel processes, products and services on a global scale. The nature of this “process” distinguishes it from similar processes concerning development and competitiveness with which it is often confused. Given their unique characteristics and challenges, cities are often the ideal and most likely sites for innovation in a globalised world. In the past, cities were mainly tasked with managing the affairs of their citizens. However, modern-day cities often find themselves facing more significant challenges, such as competing with other cities for investment, knowledge and tourists. In addition, cities in the 21st century are challenged to develop city cultures that are conducive to a knowledge-based economy and lifestyle. Against this background, the purpose of this thesis was to determine the relationship between innovation and cities in a knowledge-based economy (chapter 1). The chosen research methodology entailed critically analysing core concepts, namely cities (chapter 2), innovation (chapter 3), and the relationship between cities and innovation in the knowledge economy (chapter 4). Based on this, the researcher proceeded to postulate recommendations and suggestions for policies of innovation in cities (chapter 5). In so doing, the foundation was laid for the future development of a policy regarding innovation in developing cities (chapter 6).

AFRIKAANSE OPSOMMING: Innovasie kan gedefinieer word as ’n proses bestaande uit radikale en inkrementele veranderinge in denkpatrone, in ‘n proses, produkte en dienste wat uiting kry in die ontwikkeling van nuwe prosesse, produkte en dienste op ‘n globale skaal. Die aard van hierdie “proses” onderskei dit van soortgelyke prosesse rakende ontwikkeling en mededingendheid waarmee dit menigmaal verwar word. Stede word dikwels beskou as die ideale (en mees waarskynlike) gebiede waar innovasie in ’n geglobaliseerde wêreld kan plaasvind, vanweē hul unieke karaktereienskappe en die uitdagings wat hulle in die gesig staar. In die verlede was stede slegs belas met die belange van hul inwoners, maar hedendaagse stede moet dikwels ander uitdagings, soos strawwe kompetisie vir beleggings, kennis en toeriste, teen ander stede die hoof bied. Terselfdertyd, word daar van stede in die 21ste eeu verwag om stedelike kulture te ontwikkel wat bevorderlik is vir ’n kennis-gebaseerde ekonomie en leefstyl. Teen hierdie agtergrond was die doel van hierdie tesis om die aard van die verhouding tussen innovasie en stede te bepaal (hoofstuk 1). Die gekose navorsingsmetodologie het die kritiese analise van kernkonsepte behels, naamlik stede (hoofstuk 2), innovasie (hoofstuk 3) en die verhouding tussen stede en innovasie in die kennisekonomie (hoofstuk 4). Op grond van hierdie analise, het die navorser aanbevelings en voorstelle rakende innovasie-beleide in stede gepostuleer en geformuleer (hoofstuk 5). Op hierdie manier, kon die grondslag gelê word vir die toekomstige ontwikkeling van ’n beleid vir innovasie in ontwikkelende stede (hoofstuk 6).

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19986
This item appears in the following collections: