Die invloed van mediaberiggewing op die beeldvormingsprosesse van die NG Kerk : 'n ondersoek na die uitwerking van mediaberigte op lidmate se beeld van die NG Kerk

Smith, Elna (2012-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study determines whether media reporting has any influence on members’ image formation processes of the Dutch Reformed Church (DRC). The aim of this study was (a) to determine respondents’ attitudes towards the Church, (b) to determine respondents’ image of the Church, (c) to establish whether media reporting has any influence on members’ image formation of the DRC, and (d) to define such influence, if any. This study is based on the Integrated Communication Model for Image Formation and Projection (the IFP model) as theoretical foundation. The IFP model suggests that certain document design aspects, such as content, style, structure and graphics, may influence a company or organisation’s image. Following on the IFP model this study determined the effect that rhetorical content devices in media reports have on DRC members’ image of the Church. The rhetorical devices that were analysed are direct criticism, contrast, laden words, implication phenomena, sarcasm and insinuation. The study investigated how these rhetorical devices are employed to have a harmful effect on the image of the DRC. A total of 127 respondents, all of them DRC members, were selected from four congregations in the Boland region. The congregations are situated in Worcester (rural), Malmesbury (semi-rural), Paarl (semi-urban) and Durbanville (urban). Gender and age were incorporated as independent variables of this study. Members’ attitude and image with regard to the DRC and media reporting were determined by means of a questionnaire survey as primary methodology, while the possible influence of media reporting was established through a text analysis (rhetorical discourse analysis, or RDA) – another primary methodology. Professor Martin Kidd from Stellenbosch University’s Centre for Statistical Consultation prepared the statistical processing of the survey responses. The results are depicted by means of histograms and other statistical methods. The results show that members’ attitudes towards, and image of, the Church are less positive than what the Church may have hoped for: Members generally have a cautiously positive image of the Church. In addition, results indicate that media reporting does indeed influence the image formation processes of the DRC; that this influence is negative, and that it contributes to a less positive image of the Church.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie bepaal of mediaberiggewing enige invloed op die beeldvormingsprosesse van individue van die Nederduitse Gereformeerde (NG) Kerk het. Die doel van die ondersoek was (a) om respondente se houding teenoor die Kerk te bepaal, (b) om respondente se beeld van die NG Kerk te bepaal, (c) om vas te stel of mediaberiggewing enige invloed op lidmate se beeldvormingsprosesse van die NG Kerk het, en (d) om sodanige invloed, indien enige, te omskryf. Die Geïntegreerde Kommunikasiemodel vir Beeldvorming en -projeksie, oftewel die IFPmodel (“Integrated Communication Model for Image Formation and Projection”), is die teoretiese model waarbinne die studie uitgevoer sal word. Die IFP-model beweer dat sekere dokumentontwerpaspekte, soos inhoud, styl, struktuur en grafika, ʼn instansie se beeld kan beïnvloed. Na aanleiding hiervan het dié studie dus die uitwerking van inhoudelike retoriese meganismes in mediaberigte op NG Kerk-lidmate se beeld van die Kerk bepaal. Die retoriese meganismes wat ontleed is, is direkte kritiek, kontras, gelade woorde, implikasieverskynsels, sarkasme en insinuasie. Daar is ondersoek ingestel na hoe hierdie retoriese meganismes aangewend word om die beeld van die NG Kerk negatief te beïnvloed. Altesaam 127 respondente, almal NG Kerk-lidmate, is uit vier gemeentes in die Bolandomgewing gekies. Die gemeentes is geleë in Worcester (platteland), Malmesbury (semiplatteland), in die Paarl (semistad) en Durbanville (stad). Geslag en ouderdom is as onafhanklike veranderlikes in aanmerking geneem. Lidmate se houding en beeld ten opsigte van die NG Kerk en mediaberiggewing is deur middel van ʼn vraelysondersoek as primêre metodologie bepaal, terwyl die moontlike invloed van die mediaberigte met behulp van ʼn teksanalise (retoriese diskoersanalise, of RDA) – nóg ʼn primêre metodologie – ontleed is. Prof Martin Kidd van die Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Statistiese Konsultasie het die vraelysantwoorde statisties verwerk. Die uitslag word met histogramme en ander statistiese metodes uitgebeeld. Die resultate toon dat lidmate se houding jeens, en beeld van, die Kerk minder positief is as wat die Kerk dalk hoop: Lidmate het in die algemeen ʼn versigtig positiewe beeld van die Kerk. Resultate suggereer voorts dat mediaberiggewing wél die beeldvormingsprosesse van die NG Kerk beïnvloed; dat sodanige invloed negatief is, en dat dit gevolglik tot ʼn minder positiewe beeld van die Kerk onder lidmate bydra.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19955
This item appears in the following collections: